Toezichtrapportage pensioenmarkt

De AFM stuurt jaarlijks een informatieverzoek naar pensioenfondsen, pensioenverzekeraars en premiepensioeninstellingen. Met dit verzoek vragen wij pensioenuitvoerders om een toezichtrapportage, oftewel informatie over de geadministreerde pensioenen (kapitaal-, premie- en uitkeringsovereenkomsten in de opbouw- en uitkeringsfase).

Waarom een toezichtrapportage?

Om onze taak als toezichthouder risicogestuurd en efficiënt uit te oefenen, baseren wij ons onder meer op toezichtrapportages van instellingen die onder ons toezicht vallen. Wij verwachten deze rapportage ten minste vijf jaren op vergelijkbare wijze naar alle pensioenuitvoerders te sturen. Het aanleveren van een toezichtrapportage aan de AFM is verplicht.

Aanleveren rapportage

Meer informatie over de rapportage vindt u in de ‘Specificatie van de toezichtrapportage tweedepijlerpensioen en de veelgestelde vragen. Daarnaast is er een nieuw document beschikbaar dat de aanpassingen van de uitvraag ten opzichte van het vorige rapportagejaar beschrijft en tevens tips bevat om het aanleveren van de rapportage over 2020 soepeler te laten verlopen. Wij adviseren u om deze tips en aandachtspunten door te nemen indien u gebruik maakt van het Excel-invulblad.

Wij vragen u om de gevraagde informatie aan te leveren in een XML-bestand. Als uw organisatie de informatie vanuit uw administratie niet zelf in een XML-bestand kan zetten, dan kunt u de informatie eerst in het Excel-invulblad invullen, om de informatie daarna om te zetten naar een XML-bestand. Het Excel-invulblad biedt de AFM aan als hulpmiddel. Let op, dit hulpmiddel is niet geschikt voor hele grote pensioenportefeuilles (meer dan 65000 registraties van premieovereenkomsten). Raadpleeg de veelgestelde vragen voor informatie over het gebruik en de mogelijkheden van het Excel-invulblad.

De AFM biedt verder geen ondersteuning voor het omzetten en aanleveren van uw informatie.

Planning proces

Alle pensioenuitvoerders ontvangen 1 april 2021 een informatieverzoek met een link naar deze website. Vanaf dit moment kan u starten met de rapportage. Het informatieverzoek bevat een gebruikersnaam. Een week later ontvangt u een brief met een wachtwoord. Beide documenten zult u daarna als voorbeeld ook op deze pagina kunnen terugvinden. De gebruikersnaam en het wachtwoord heeft u nodig om toegang te krijgen tot de rapportageomgeving. Uiterlijk 30 september 2021 dient uw XML-bestand in ons bezit te zijn. In totaal heeft u hiermee circa zes maanden de tijd om aan het informatieverzoek te voldoen.

Pensioenuitvoerders die vóór 30 juni de rapportage aanleveren ontvangen in de eerste week van juli een terugkoppeling of de rapportage voldoet aan de specificaties (en validaties). Pensioenuitvoerders die een rapportage insturen ná 30 juni krijgen een terugkoppeling in de eerste week van oktober.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de toezichtrapportage? In onze lijst met antwoorden op veelgestelde vragen vindt u meer informatie. Als uw vraag hiermee niet wordt beantwoord, kunt u contact opnemen met het ondernemersloket. Het ondernemersloket is door de ontwikkelingen rond het coronavirus momenteel alleen bereikbaar via e-mail: ondernemersloket@afm.nl. U kunt ook een terugbelverzoek sturen. Vermeld dan s.v.p. wel uw telefoonnummer waarop u bereikbaar bent. Zodra het ondernemersloket telefonisch bereikbaar is, dan wordt dat vermeld op deze webpagina.