Go to content

Toezichtrapportage

De AFM stuurt jaarlijks een informatieverzoek naar pensioenfondsen, pensioenverzekeraars en premiepensioeninstellingen over tweedepijlerpensioenen. Met dit verzoek vragen wij pensioenuitvoerders om een toezichtrapportage, oftewel informatie over de geadministreerde pensioenen (kapitaal-, premie- en uitkeringsovereenkomsten in de opbouw- en uitkeringsfase).

Waarom een toezichtrapportage?

Om onze taak als toezichthouder risicogestuurd en efficiënt uit te oefenen, baseren wij ons onder meer op toezichtrapportages van instellingen die onder ons toezicht vallen. Wij verwachten deze rapportage ten minste vijf jaren op vergelijkbare wijze naar alle pensioenuitvoerders te sturen. Het aanleveren van een toezichtrapportage aan de AFM is verplicht.

De toezichtrapportage over 2022 is de vierde rapportage in ongewijzigde vorm. De huidige verwachting is dat we deze rapportage voor rapportagejaar 2023 zullen herzien om over de nieuwe contractsvormen en keuzemogelijkheden vanuit de Wtp te kunnen rapporteren.

Aanleveren rapportage

Meer informatie over de rapportage vindt u in de Specificatie van de Toezichtrapportage tweedepijlerpensioen (pdf, 1,1 MB) en de veelgestelde vragen (pdf, 322 kB). Daarnaast is er een document beschikbaar dat de aanpassingen van de uitvraag ten opzichte van het vorige rapportagejaar beschrijft en tevens tips bevat om het aanleveren van de rapportage over 2021 soepeler te laten verlopen. Wij adviseren u om deze tips en aandachtspunten (pdf, 235 kB) door te nemen indien u gebruik maakt van het Excel-invulblad.

Wij vragen u om de gevraagde informatie aan te leveren in een XML-bestand. Als uw organisatie de informatie vanuit uw administratie niet zelf in een XML-bestand kan zetten, dan kunt u de informatie eerst in het Excel-invulblad (xls, 200 kB) invullen, om de informatie daarna om te zetten naar een XML-bestand. Het Excel-invulblad biedt de AFM aan als hulpmiddel.

Let op, dit hulpmiddel is niet geschikt voor hele grote pensioenportefeuilles (meer dan 65000 registraties van premieovereenkomsten). Raadpleeg de veelgestelde vragen voor informatie over het gebruik en de mogelijkheden van het Excel-invulblad.

De AFM biedt verder geen ondersteuning voor het omzetten en aanleveren van uw informatie.

Planning proces

Alle pensioenuitvoerders ontvangen begin mei 2023 een informatieverzoek met een link naar deze website. Alle geregistreerde gebruikers van het AFM-portaal ontvangen per e-mail een bericht wanneer de aanlevering open staat en de rapportage kan worden ingediend.

Vanaf dit moment kan u starten met de rapportage. Uiterlijk 30 september 2023 dient uw rapportage in ons bezit te zijn, daarmee heeft u hiermee circa 5 maanden de tijd om de rapportage te voltooien.

Binnen enkele weken na het moment van indienenm koppelen wij de uitkomsten van de validaties terug, met uitzondering van de (zomer)vakantieperiode. Het validatierapport wordt teruggekoppeld via het AFM portaal, de gebruiker die de rapportage heeft ingediend ontvangt per e-mail bericht wanneer het validatieresultaat is gepubliceerd.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de toezichtrapportage? In onze lijst met antwoorden op veelgestelde vragen (pdf, 320 kB) vindt u meer informatie. Als uw vraag hiermee niet wordt beantwoord, dan kunt u contact opnemen met het Ondernemersloket via ondernemersloket@afm.nl. Ook kunt u bij het Ondernemersloket per e-mail een terugbelverzoek indienen. Wij verzoeken u vriendelijk uw contactgegevens in uw bericht te vermelden. De openingstijden en het telefoonnummer van het Ondernemersloket kunt u terugvinden op onze website.