Go to content

Formulieren financiële dienstverlening

Op deze pagina vindt u formulieren voor de vergunningaanvraag, -uitbreiding en -intrekking voor adviseurs, bemiddelaars en gevolmachtigd agenten. Via het AFM Portaal vraagt u een vergunning aan of geeft u een wijziging door. Mogelijk zijn niet alle formulieren van toepassing zijn op uw specifieke aanvraag. Volg de stappen in het AFM portaal voor een overzicht dat is toegespitst op uw specifieke situatie.

Via het AFM Portaal wisselt u veilig gegevens uit. Lees eventueel ook de handleiding over het AFM Portaal.

Vergunningaanvraag

Let op: deze documenten kunt u niet per e-mail indienen, alleen via het AFM Portaal. Via het AFM Portaal wisselt u veilig gegevens uit. Ga hiervoor naar het AFM Portaal > Aanvragen markttoegang > Financieel dienstverlener > Vergunningaanvraag financiële dienstverlening. Mogelijk zijn niet alle formulieren van toepassing zijn op uw specifieke aanvraag. Volg de stappen in het AFM Portaal voor een overzicht dat is toegespitst op uw specifieke situatie.


Stap 1 Onderneming

 • Ondernemingsplan. Er is géén AFM-sjabloon beschikbaar. Het ondernemingsplan moet aan minimale eisen voldoen. Deze minimale eisen staan u in het AFM Portaal.
 • Beschrijving zeggenschapstructuur.
 • Uittreksel Kamer van Koophandel. Er is géén AFM-sjabloon beschikbaar. Indien van toepassing verzoeken wij u ook uittreksels van betrokken ondernemingen (aandeelhouders en bestuurders) te uploaden via het AFM Portaal.
 • Beschrijvingen borging incidentenregeling.
 • Toelichting activiteiten. Staat uw onderneming al langer dan zes maanden ingeschreven bij de KvK? Dan ontvangen wij graag een toelichting op de activiteiten die u in deze periode heeft uitgevoerd.
 • Beschrijvingen borging vakbekwaamheid.
 • Beschrijvingen borging betrouwbaarheid en integriteit. Wanneer uw onderneming personeel heeft, vult u deze twee documenten in. De beschrijvingen borging betrouwbaarheid en integriteit uploadt u via het AFM Portaal
 • Verklaring geen medewerkers. Heeft uw onderneming géén personeel? Dan vult u de verklaring geen medewerkers in. De verklaring geen medewerkers uploadt u via het AFM Portaal.

Stap 2 Dienstverlening

 • Formulier bijproducten. Het is mogelijk te adviseren of bemiddelen in verzekeringen (bijproducten) in combinatie met andere verzekeringen of kredieten. De adviseur heeft dan geen apart diploma nodig voor deze bijproducten. U leest meer over bijproducten op deze pagina van onze website. Het formulier bijproducten uploadt u via het AFM portaal.
 • Kopie Wft-diploma adviseur. Meer informatie over Wft-diploma’s vindt u op de website van het CDFD. Er is géén AFM-sjabloon beschikbaar. Voor elke productdienstcombinatie die u aanvraagt, verzoeken wij u om een kopie van het Wft diploma en de eventueel benodigde Wft PE-certificaten te uploaden van één van de adviseurs. De diploma’s uploadt u via het AFM Portaal.
 • Kopie PE-certificaat adviseur.
 • Documenten beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Er is géén AFM-sjabloon beschikbaar. Voor deze diensten is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering vereist: adviseren en bemiddelen in (her)verzekeringen, bemiddelen in hypothecair krediet, adviseren en orders doorgeven in deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen (nationaal regime). Een kopie van de polis, of voorlopige dekkingsbevestiging (inclusief offerte), uploadt u via het AFM portaal.
 • Beschrijvingen borging bewaarplicht adviesdossiers. Als uw onderneming gaat adviseren, dan hebben wij het document Beschrijvingen borging bewaarplicht adviesdossiers nodig. Dit document uploadt u via het AFM Portaal.
 • Verklaring geen advies. Als uw onderneming geen advies geeft, maar bijvoorbeeld alleen diensten verleent op basis van execution only of alleen een portefeuille beheert, dan hebben wij een verklaring nodig waarin staat dat uw onderneming geen advies geeft en ook niet het voornemen heeft advies te geven. De verklaring geen advies uploadt u via het AFM Portaal.
 • Wwft-verklaring. De Wwft-verklaring – ten behoeve van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering terrorisme (Wwft) – hoeft u alleen te overleggen als u een vergunning aanvraagt voor de volgende diensten: bemiddelen in vermogen, bemiddelen in pensioenverzekeringen, adviseren en orders doorgeven in deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen (nationaal regime). De Wwft-verklaring uploadt u via het AFM Portaal.

Stap 3 Beleidsbepalers

Betrouwbaarheid: 

 • Betrouwbaarheidsformulier (Engels). Het is toegestaan om het betrouwbaarheidsformulier digitaal te ondertekenen.
 • Betrouwbaarheidsformulier toelichting. Er is géén AFM-sjabloon beschikbaar. Desgewenst geeft u een toelichting (vormvrij) op de informatie die u heeft verstrekt in het betrouwbaarheidsformulier. De toelichting uploadt u via het AFM Portaal.
 • Kopie geldig identiteitsbewijs. Er is géén AFM-sjabloon beschikbaar. Het kopie identiteitsbewijs uploadt u via het AFM Portaal.
 • Verklaring geen antecedenten. De verklaring is alleen van toepassing als er géén antecedenten zijn geweest sinds de laatste betrouwbaarheidstoets.

Geschiktheid:

Stap 4 Afronden

 • Begeleidend schrijven. De inhoud van het begeleidend schrijven is vormvrij. Er is géén AFM-sjabloon beschikbaar. Het begeleidend schrijven uploadt u via het AFM Portaal.

Vergunninguitbreiding

 

Let op: deze documenten kunt u niet per e-mail indienen, alleen via het AFM Portaal. Via het AFM Portaal wisselt u veilig gegevens uit. Ga hiervoor naar het AFM Portaal > Beschikbare registraties > Vergunning financieel dienstverlener > Productdienstcombinaties > Uitbreiden.

Mogelijk zijn niet alle formulieren van toepassing zijn op uw specifieke aanvraag. Volg de stappen in het AFM Portaal voor een overzicht dat is toegespitst op uw specifieke situatie.

Stap 1 Dienstverlening

 • Formulier bijproducten. Het is mogelijk te adviseren of bemiddelen in verzekeringen (bijproducten) in combinatie met andere verzekeringen of kredieten. De adviseur heeft dan geen apart diploma nodig voor deze bijproducten. U leest meer over bijproducten op deze pagina van onze website. Het formulier bijproducten uploadt u via het AFM Portaal.
 • Kopie Wft-diploma adviseur. Meer informatie over Wft-diploma’s vindt u op de website van het CDFD. Er is géén AFM-sjabloon beschikbaar. Voor elke productdienstcombinatie die u aanvraagt, verzoeken wij u om een kopie van het Wft diploma en de eventueel benodigde Wft PE-certificaten te uploaden van één van de adviseurs. De diploma’s uploadt u via het AFM Portaal.
 • Kopie PE-certificaat adviseur.
 • Documenten beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Er is géén AFM-sjabloon beschikbaar. Voor de onderstaande diensten is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering vereist: adviseren en bemiddelen in (her)verzekeringen, bemiddelen in hypothecair krediet, adviseren en orders doorgeven in deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen (nationaal regime). Een kopie van de polis - of voorlopige dekkingsbevestiging (inclusief offerte) - uploadt u via het AFM Portaal.
 • Beschrijvingen borging bewaarplicht adviesdossiers. Als uw onderneming gaat adviseren, dan hebben wij de Beschrijvingen borging bewaarplicht adviesdossiers nodig. Dit document uploadt u via het AFM Portaal.
 • Geschiktheidsmatrix (Engels). De geschiktheidsmatrix hoeft u alleen mee te sturen als u voor het eerst gaat optreden als (onder)gevolmachtigd agent. Uit de matrix moet blijken dat alle dagelijks beleidsbepalers beschikken over algemene vakinhoudelijk kennis die gedurende twee jaar is opgedaan in een relevante werkomgeving. Daarnaast wordt gekeken of het collectief van beleidsbepalers gezamenlijk beschikt over voldoende specifieke vakinhoudelijke kennis en kennis van de integere en beheerste bedrijfsvoering.
 • Verklaring geen advies. Als uw onderneming geen advies geeft, maar bijvoorbeeld alleen diensten verleent op basis van execution only of alleen een portefeuille beheert, dan hebben wij een verklaring nodig waarin staat dat uw onderneming geen advies geeft en ook niet het voornemen heeft advies te geven. De verklaring geen advies uploadt u via het AFM Portaal.
 • Wwft-verklaring. De Wwft-verklaring – ten behoeve van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering terrorisme (Wwft) – hoeft u alleen te overleggen als u een vergunning aanvraagt voor de volgende diensten: bemiddelen in vermogen, bemiddelen in pensioenverzekeringen, adviseren en orders doorgeven in deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen (nationaal regime). De Wwft-verklaring uploadt u via het AFM Portaal.

Stap 2 Afronden

 • Begeleidend schrijven. De inhoud van het begeleidend schrijven is vormvrij. Er is géén AFM-sjabloon beschikbaar. Het begeleidend schrijven uploadt u via het AFM Portaal.

Aanmelding (mede)beleidsbepaler

 Let op: deze documenten kunt u niet per e-mail indienen, alleen via het AFM Portaal. Via het AFM Portaal wisselt u veilig gegevens uit. Ga hiervoor naar het AFM portaal > Beschikbare registraties > Vergunning financieel dienstverlener > Beleidsbepalers > Aanmelden.

Mogelijk zijn niet alle formulieren van toepassing zijn op uw specifieke aanvraag. Volg de stappen in het AFM Portaal voor een overzicht dat is toegespitst op uw specifieke situatie.


Stap 1 Beleidsbepalers

Betrouwbaarheid:

 • Betrouwbaarheidsformulier (Engels). Het is toegestaan om het betrouwbaarheidsformulier digitaal te ondertekenen.
 • Betrouwbaarheidsformulier toelichting. Er is géén AFM-sjabloon beschikbaar. Desgewenst geeft u een toelichting (vormvrij) op de informatie die u heeft verstrekt in het betrouwbaarheidsformulier. De toelichting uploadt u via het AFM Portaal.
 • Kopie geldig identiteitsbewijs. Er is géén AFM-sjabloon beschikbaar. Het kopie identiteitsbewijs uploadt u via het AFM Portaal.
 • Verklaring geen antecedenten. De verklaring is alleen van toepassing als er géén antecedenten zijn geweest sinds de laatste betrouwbaarheidstoets.

Geschiktheid:


Stap 2 Afronden

 • Begeleidend schrijven. De inhoud van het begeleidend schrijven is vormvrij. Er is géén AFM-sjabloon beschikbaar. Het begeleidend schrijven uploadt u via het AFM Portaal.


Wijziging antecedenten

Een wijziging in actecedenten geeft u eveneens door via het AFM Portaal. Ga hiervoor naar het AFM Portaal > Beschikbare registraties > Vergunning financieel dienstverlener > Beleidsbepalers > Wijziging antecedenten. U levert aan:

 • Begeleidend schrijven.  De inhoud van het begeleidend schrijven is vormvrij. Er is géén AFM-sjabloon beschikbaar. Het begeleidend schrijven uploadt u via het AFM Portaal.
 • Meldingsformulier wijziging antecedenten.

Aanmelding aangesloten onderneming

 

Let op: deze documenten kunt u niet per e-mail indienen, alleen via het AFM Portaal. Via het AFM Portaal wisselt u veilig gegevens uit. Ga hiervoor naar het AFM Portaal > Beschikbare registraties > Vergunning financieel dienstverlener > Betrokken ondernemingen > Aanmelden > Aangesloten onderneming.

Stap 1 Onderneming

 • Documenten beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Er is géén AFM-sjabloon beschikbaar. Elke aangesloten onderneming moet een beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebben. De aangesloten onderneming mag ook bijgeschreven staan op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de collectieve vergunninghouder, maar moet dan wel zelfstandig kunnen beschikken over de verzekerde bedragen. Elders op onze site staat meer informatie over het verzekeren van de beroepsaansprakelijkheid.
 • Toelichting activiteiten. Staat de beoogde aangesloten onderneming langer dan zes maanden ingeschreven in de KvK? Dan ontvangen wij graag een toelichting op de activiteiten die vanuit de onderneming zijn verricht.
 • Kopie Wft-diploma en PE-certificaat. Er is géén AFM-sjabloon beschikbaar. Voor elke productdienstcombinatie die u aanvraagt, ontvangen wij graag een kopie van het Wft-diploma en het eventueel benodigde Wft PE-certificaat van één van de adviseurs.
 • Uittreksel Kamer van Koophandel. Er is géén AFM-sjabloon beschikbaar. Het KvK-uittreksel van de aangesloten onderneming uploadt u via het AFM Portaal.
 • Overzicht activiteiten aangesloten onderneming. Uit dit overzicht moet blijken in welke productdienstcombinaties de aangesloten onderneming actief gaat zijn.

Stap 2 Afronden

 • Begeleidend schrijven. De inhoud van het begeleidend schrijven is vormvrij. Er is géén AFM-sjabloon beschikbaar. Het begeleidend schrijven uploadt u via het AFM Portaal.

 

Aanmelding volmacht

Let op: deze documenten kunt u niet per e-mail indienen, alleen via het AFM Portaal. Via het AFM Portaal wisselt u veilig gegevens uit. Ga hiervoor naar het AFM Portaal > Beschikbare registraties > Vergunning financieel dienstverlener > Betrokken ondernemingen > Aanmelden > Volmachtgever.

Stap 1 Onderneming

 • Voer het KvK-nummer in van de volmachtgever.
 • Selecteer de productdienstcombinaties waarvoor u gevolmachtigd bent door deze onderneming.
 • Overeenkomst met volmachtgever. Er is géén AFM-sjabloon beschikbaar. De volmacht of ondervolmacht moet zijn opgemaakt overeenkomstig het model dat in de Uitvoeringsregeling Wft is vastgesteld. De volmacht uploadt u via het AFM Portaal.

Stap 2 Afronden

 • Begeleidend schrijven. De inhoud van het begeleidend schrijven is vormvrij. Er is géén AFM-sjabloon beschikbaar. Het begeleidend schrijven uploadt u via het AFM Portaal.

Aanmelding verbonden bemiddelaar

Let op: deze documenten kunt u niet per e-mail indienen, alleen via het AFM Portaal. Via het AFM Portaal wisselt u veilig gegevens uit. Ga hiervoor naar het AFM Portaal > Beschikbare registraties > Vergunning financieel dienstverlener > Betrokken ondernemingen > Aanmelden > verbonden bemiddelaar.

Stap 1 Onderneming

 • Voer het KvK-nummer in de van de beoogde verbonden bemiddelaar.
 • Selecteer een of meer productdienstcombinaties waarin de onderneming gaat bemiddelen.

Stap 2 Afronden

 • Begeleidend schrijven.  De inhoud van het begeleidend schrijven is vormvrij. Er is géén AFM-sjabloon beschikbaar. Het begeleidend schrijven uploadt u via het AFM Portaal.

Aanmelding Europees paspoort

Let op: een Europees paspoort kunt u niet per e-mail indienen, alleen via het AFM Portaal. Via het AFM Portaal wisselt u veilig gegevens uit. Ga hiervoor naar het AFM Portaal > Beschikbare registraties > Vergunning financieel dienstverlener > Europese paspoorten > Aanmelden.

Stap 1 Europese landen

 • Selecteer een of meer landen uit de Europese Economische Ruimte via het AFM Portaal.
 • Vervolgens selecteert u productdienstcombinaties die u in dat land wilt gaan aanbieden. Heeft u een vergunning om op te treden als gevolmachtigd agent? Dan kunt u tevens aangeven voor welke productdienstcombinaties u gevolmachtigd bent.
 • Gegevens bijkantoor. Opent u een kantoor in het land waar u een Europees paspoort voor aanvraagt? Dan vult u het formulier Gegevens bijkantoor in. Een bijkantoor heeft geen eigen rechtspersoonlijkheid en is dus een onderdeel van de Nederlandse vennootschap.

Stap 2 Afronden

 • Begeleidend schrijven. De inhoud van het begeleidend schrijven is vormvrij. Er is géén AFM-sjabloon beschikbaar. Het begeleidend schrijven uploadt u via het AFM Portaal.

Aanmelding collectieve vergunning

 

Let op: deze documenten kunt u niet per e-mail indienen, alleen via het AFM Portaal. Via het AFM Portaal wisselt u veilig gegevens uit. Ga hiervoor naar het AFM Portaal > Beschikbare registraties > Vergunning financieel dienstverlener > Collectieve vergunning aanvragen.

Stap 1 Ondernemingen

Aanvragen collectieve vergunning:

 • Organogram van het collectief. Er is géén AFM-sjabloon beschikbaar. Uit het organogram moet onder meer blijken welke personen betrokken zijn bij elke onderneming.
 • Borging integriteit collectief. Er is géén AFM-sjabloon beschikbaar. In deze beschrijving geeft u aan hoe u de integriteit borgt van alle werknemers die in het collectief vallen. Hierbij moet u ook weergeven welke controles u uitvoert om de procedures te toetsen, als bedoeld onder artikel 2:105 Wft.
 • Borging vakbekwaamheid collectief. Er is géén AFM-sjabloon beschikbaar. In deze beschrijving geeft u aan hoe u de vakbekwaamheid borgt binnen alle ondernemingen die in het collectief vallen. Hierbij geeft u ook aan welke controles u uitvoert om de procedures te toetsen, als bedoeld onder artikel 2:105 lid 1b Wft.
 • Toelichting reden collectieve vergunningaanvraag. Uit uw toelichting moet blijken waarom u een collectieve vergunning aanvraagt.

Aangesloten ondernemingen:

 • Documenten beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Er is géén AFM-sjabloon beschikbaar. Elke aangesloten onderneming moet een beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebben. De aangesloten onderneming mag ook bijgeschreven staan op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de collectieve vergunninghouder.
 • Toelichting activiteiten. Staat de beoogde aangesloten onderneming langer dan zes maanden ingeschreven in de KvK? Dan ontvangen wij graag een toelichting op de activiteiten die vanuit de onderneming zijn verricht.
 • Kopie Wft-diploma en PE-certificaat. Er is géén AFM-sjabloon beschikbaar. Voor elke productdienstcombinatie die u aanvraagt, ontvangen wij graag een kopie van het Wft-diploma en het eventueel benodigde Wft PE-certificaat van één van de adviseurs.
 • Machtiging namens aangesloten onderneming. Er is géén AFM-sjabloon beschikbaar. In deze machtiging staat dat de aangesloten onderneming uw onderneming machtigt om haar te vertegenwoordigen bij deze aanvraag, als bedoeld onder artikel 2:105 lid 1c.
 • Overeenkomst met aangesloten onderneming. Er is géén AFM-sjabloon beschikbaar. Uit de overeenkomst blijkt welke procedures uw onderneming heeft om te voorkomen dat de aangesloten onderneming handelt in strijd met de Wft, als bedoeld onder artikel 2:105 lid 1a.
 • Uittreksel Kamer van Koophandel. Er is géén AFM-sjabloon beschikbaar. Het KvK-uittreksel van de aangesloten onderneming uploadt u via het AFM Portaal.
 • Toelichting relatie tussen de aangesloten onderneming en de collectieve vergunninghouder. Er is géén AFM-sjabloon beschikbaar. Wanneer er geen directe gelieerdheid is via de aandeelhoudersstructuur dan graag de toelichting uploaden.
 • Overzicht activiteiten aangesloten onderneming. Uit dit overzicht moet blijken in welke productdienstcombinaties de aangesloten onderneming actief gaat zijn.

Stap 2 Afronden

 • Begeleidend schrijven. De inhoud van het begeleidend schrijven is vormvrij. Er is géén AFM-sjabloon beschikbaar. Het begeleidend schrijven uploadt u via het AFM Portaal.

Rechtsvormwijziging

Let op: deze documenten kunt u niet per e-mail indienen, alleen via het AFM Portaal. Via het AFM Portaal wisselt u veilig gegevens uit. Ga hiervoor naar het AFM Portaal > Aanvragen markttoegang > Financieel dienstverlener > Rechtsvormwijziging financiële dienstverlening.

Stap 1 Onderneming

 • Uittreksel Kamer van Koophandel. Er is géén AFM-sjabloon beschikbaar. Het KvK-uittreksel van de nieuwe rechtsvorm uploadt u via het AFM Portaal.
 • Toelichting op activiteiten. Indien de nieuwe rechtsvorm langer dan zes maanden staat ingeschreven in de KvK, ontvangen wij graag een toelichting op de activiteiten die u in deze periode heeft uitgevoerd.
 • Verklaring volledige intrekking bij rechtsvormwijziging. De vergunning van de oude rechtsvorm wordt pas ingetrokken als de vergunning voor de nieuwe rechtsvorm is verleend.

Stap 2 Dienstverlening

 • Documenten beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Er is géén AFM-sjabloon beschikbaar. Voor de onderstaande diensten is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering vereist: adviseren en bemiddelen in (her)verzekeringen, bemiddelen in hypothecair krediet, adviseren en orders doorgeven in deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen (nationaal regime). Een kopie van de polis - of voorlopige dekkingsbevestiging (inclusief offerte) - uploadt u via het AFM Portaal.

Stap 3 Beleidsbepalers

Stap 4 Afronden

 • Begeleidend schrijven. De inhoud van het begeleidend schrijven is vormvrij. Er is géén AFM-sjabloon beschikbaar. Het begeleidend schrijven uploadt u via het AFM Portaal.

Volledige vergunningintrekking

Via het AFM Portaal wisselt u veilig gegevens uit. Ga hiervoor naar het AFM Portaal > Beschikbare registraties > Vergunning financieel dienstverlener > Vergunning intrekken.

Stap 1 Bestanden uploaden

Stap 2 Afronden

 • Begeleidend schrijven. De inhoud van het begeleidend schrijven is vormvrij. Er is géén AFM-sjabloon beschikbaar. Het begeleidend schrijven uploadt u via het AFM Portaal.