Go to content

Voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft)

Als u bemiddelt in levensverzekeringen, dan moet u voldoen aan de regels van de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft). Aan deze regels moet u ook voldoen wanneer uw onderneming beleggingsdiensten verleent onder het nationaal regime. Uw onderneming is in dat geval een beleggingsonderneming.

Raadpleeg de Leidraad Wwft en de brochure

Met de leidraad over de Wwft en de Sanctiewet (Sw) geeft de AFM nadere richting aan hoe ondernemingen invulling kunnen geven aan bepaalde open normen van de Wwft. In onze gesprekken met ondernemingen en naar aanleiding van opmerkingen bij de Wwft- en Sw-vragenlijsten, bleek dat hier behoefte aan was. In de leidraad behandelen wij vragen als:

  • Aan welke eisen moeten een Wwft-risicobeoordeling en beleid voldoen?
  • In hoeverre moeten ondernemingen onderzoek doen naar de UBO bij beursvennootschappen?
  • Wat verstaat de AFM onder een risicogebaseerde voortdurende controle op cliënten en verrichte transacties?
  • Wanneer is er sprake van een opleiding als bedoeld in de Wwft

Daarnaast behandelen wij de Wwft-wijzigingen van 2018, de belangrijkste risico-indicatoren en enkele praktische do’s and don’ts in een handige brochure voor tussenpersonen in levensverzekeringen.