Go to content
Attention:

Lukt het niet om in te loggen op het AFM Portaal?

Het kan helpen om uw browsergeschiedenis/cookies te verwijderen

Vergunningskosten

Aan het aanvragen of wijzigen van een vergunning zijn kosten verbonden. Daarnaast zijn er kosten als de AFM toetsingen moet uitvoeren, zoals in ieder geval de betrouwbaarheidstoetsing en de geschiktheidstoetsing. Deze kosten worden ook in rekening gebracht als de aanvraag door de AFM wordt afgewezen of buiten behandeling wordt gesteld, dan wel als de aanvraag wordt ingetrokken. Ook betaalt een onderneming jaarlijks een bedrag aan de AFM aan heffingen.

Toelichting op kosten

Zodra u een vergunningaanvraag indient, verricht de AFM werkzaamheden. De AFM berekent de gemiddelde kosten voor deze werkzaamheden aan u door. U krijgt de factuur ook als de aanvraag de AFM de aanvraag afwijst of buiten behandeling stelt, of als u de aanvraag intrekt. Hieronder ziet u een overzicht van de kosten.

Onderstaande kosten hebben betrekking op de aanvraag of wijzigingen van een vergunning en zijn eenmalig. De kosten voor doorlopend toezicht vindt u hier. 

Adviseurs, bemiddelaars, (onder)gevolmachtigd agenten en herverzekeringsbemiddelaars:

 • Vergunningaanvraag €1.500
 • Betrouwbaarheidstoetsing per dagelijks, mede- beleidsbepaler en commissaris €700
 • Geschiktheidstoetsing per dagelijks beleidsbepaler en commissaris €1.000
 • Geschiktheidstoetsing per reeds in een soortgelijke functie getoetste dagelijks beleidsbepaler en commissaris €0
 • Betrouwbaarheidstoetsing per reeds getoetste dagelijks beleidsbepaler en commissaris* €0
*Als de AFM bij aanmelding van een eerder getoetste persoon twijfel heeft over de betrouwbaarheid en/of geschiktheid, dan moet de AFM volledig hertoetsen. De AFM zal hiervoor het tarief opleggen van een nog ongetoetste persoon. Volledige hertoetsing vindt plaats na bijvoorbeeld een faillissement, vergrijpboete of strafrechtelijke veroordeling.

 

Aanbieders van krediet

 • Vergunningaanvraag €14.600
 • Betrouwbaarheidstoetsing per dagelijks, mede- beleidsbepaler en commissaris €700
 • Betrouwbaarheidstoetsing per reeds getoetste dagelijks beleidsbepaler en commissaris* €0
 • Geschiktheidstoetsing per dagelijks beleidsbepaler en commissaris €2.900
 • Geschiktheidstoetsing per reeds voor een kredietaanbieder getoetste dagelijks beleidsbepaler en commissaris* €0
 • Betrouwbaarheidstoetsing per reeds getoetste dagelijks beleidsbepaler en commissaris* €0
*Als de AFM bij aanmelding van een eerder getoetste persoon twijfel heeft over de betrouwbaarheid en/of geschiktheid, dan moet de AFM volledig hertoetsen. De AFM zal hiervoor het tarief opleggen van een nog ongetoetste persoon. Volledige hertoetsing vindt plaats na bijvoorbeeld een faillissement, vergrijpboete of strafrechtelijke veroordeling.

Voorkom onnodige kosten

Controleer voordat u een vergunning aanvraagt of de onderneming voldoet aan alle gestelde eisen. Na aanvraag van de vergunning worden de kosten bij u in rekening gebracht. Ongeacht of de vergunning wordt verleend.

Meer informatie over vergunningskosten en toezicht

Factuur kosten vergunningaanvraag

Voor deze eenmalige kosten geldt een betalingstermijn van maximaal 6 weken, nadat u de factuur heeft ontvangen.

Kosten voor uitbreiden vergunning

De kosten van een vergunninguitbreiding zijn €300 per verzoek.

Als u de vergunning uitbreidt met het aanbieden van krediet, het optreden als (onder)gevolmachtigd agent of het adviseren en/of bemiddelen in beleggingsobjecten, en u heeft nog geen vergunning voor deze dienst, dan moeten de dagelijks beleidsbepalers en (indien van toepassing) de raad van commissarissen voldoen aan aanvullende geschiktheidseisen. De AFM brengt in dat geval kosten voor de geschiktheidstoetsing in rekening.

Kosten per dagelijks beleidsbepaler of commissaris:

 • Geschiktheidsonderzoek (onder)gevolmachtigd agent of adviseur/bemiddelaar in beleggingsobjecten €1.000
 • Geschiktheidsonderzoek aanbieder van krediet €2.900

Voorkom onnodige kosten

Alle adviseurs, die adviseren over het betreffende productgebied, moeten op het moment van de aanvraag beschikken over de Wft-diploma’s die van toepassing zijn voor de product(en) waarvoor de uitbreiding wordt aangevraagd. Controleer eerst of de onderneming voldoet aan alle gestelde eisen voordat de vergunning wordt aangevraagd. Na het verzoek om uitbreiding van de vergunning worden de kosten hiervoor bij u in rekening gebracht. Ongeacht of de uitbreiding uiteindelijk wordt verleend.

Vergunning gedeeltelijk of volledig intrekken

Voor het gedeeltelijk of volledig intrekken van een vergunning worden geen kosten in rekening gebracht door de AFM.

De doorlopende toezichtkosten worden tot de intrekkingsdatum van uw vergunning (pro rato) bij u in rekening gebracht. Als u al een factuur heeft ontvangen voor dit jaar, dan ontvangt u een creditfactuur voor het teveel betaalde gedeelte.