Go to content
Attention:

Lukt het niet om in te loggen op het AFM Portaal?

Het kan helpen om uw browsergeschiedenis/cookies te verwijderen

Toetsing betrouwbaarheid en geschiktheid

Personen die het beleid van een financiële onderneming (mede) bepalen of toezicht houden op dit beleid moeten betrouwbaar en/of geschikt zijn. Als deze personen starten bij een financiële onderneming worden zij door de AFM en/of De Nederlandsche Bank (DNB) getoetst op betrouwbaarheid en/of geschiktheid.

Toetsingen

Meer informatie over toetsingen van dagelijks beleidsbepalers, commissarissen en medebeleidsbepalers vindt u op de pagina Toetsingen bestuurders en commissarissen.

Beoordeling betrouwbaarheid

De AFM toetst de betrouwbaarheid van (mede)beleidsbepalers en commissarissen aan de hand van de criteria voor betrouwbaarheid die uitgewerkt zijn in de Wft en Bijlage C van het BGfo en in de Wta en de Beleidsregel 06-01 betrouwbaarheid Wta (voor accountantsorganisaties).

Het gaat bij de beoordeling om voornemens, handelingen en antecedenten van de beleidsbepalers die de vervulling van de functie in de weg staan. De AFM kijkt hierbij vooral naar strafrechtelijke, financiële en fiscaal bestuursrechtelijke antecedenten, toezichtantecedenten en zogenoemde overige antecedenten. Dit zijn bijvoorbeeld de beëindiging van de inschrijving bij DSI, een tuchtrechtelijke maatregel of een arbeidsconflict.

Beoordeling geschiktheid

Geschiktheid bestaat uit kennis, vaardigheden en professioneel gedrag. Dit begrip is nader uitgewerkt in de Beleidsregel geschiktheid 2012. In deze beleidsregel zijn ondernemingen ingedeeld in groepen op basis van criteria zoals omvang, aard, complexiteit en risicoprofiel.

Aan- of afmelding (mede)beleidsbepalers

U kunt een (mede)beleidsbepaler van uw financiële onderneming aan- of afmelden via het AFM Portaal.