Go to content
Attention:

Lukt het niet om in te loggen op het AFM Portaal?

Het kan helpen om uw browsergeschiedenis/cookies te verwijderen

Rechtsvormwijziging

Als de rechtsvorm van uw onderneming wijzigt, meldt u dit aan de AFM.

Meld een eenvoudige rechtsvormwijziging

U dient geen nieuwe vergunningaanvraag bij de AFM als er sprake is van een eenvoudige rechtsvormwijziging. Van een eenvoudige rechtsvormwijziging is sprake als er ondanks de rechtsvormwijziging, verder geen wijzigingen binnen uw onderneming plaatsvinden.

Let op! De rechtsvormwijziging vraagt u aan op naam van de nieuwe rechtsvorm. U koppelt daarom eerst de nieuwe rechtsvorm aan uw inlogaccount via uw account.

Nieuw vergunningnummer

Als uw onderneming voldoet aan alle voorwaarden, verleent de AFM een vergunning aan de nieuwe rechtsvorm. Uw onderneming krijgt daarmee ook een nieuw vergunningnummer. Het oude vergunningnummer vervalt.

Voorwaarden eenvoudige rechtsvormwijziging

U komt voor een eenvoudige rechtsvormwijziging in aanmerking als u voldoet aan een aantal voorwaarden:

  • Er moet sprake zijn van een wijziging naar een andere rechtsvorm (bijvoorbeeld van eenmanszaak naar B.V.) en de nieuwe rechtsvorm moet een nieuwe opgerichte entiteit zijn, waar (nog) geen activiteiten in hebben plaatsgevonden
  • De huidige producten en diensten mogen niet worden uitgebreid. Er mogen wel producten en diensten worden ingetrokken in de nieuwe rechtsvorm
  • Er mogen geen nieuwe dagelijks beleidsbepalers, medebeleidsbepalers of toezichthouders bijkomen. Er mogen wel dagelijks beleidsbepalers, medebeleidsbepalers en toezichthouders aftreden in de nieuwe rechtsvorm
  • De vakbekwaamheid moet gewaarborgd blijven
  • Als uw onderneming bemiddelt in (her)verzekeringen of activiteiten verricht met betrekking tot het nationaal regime, dan moet de beroepsaansprakelijkheidsverzekering worden omgezet naar de nieuwe rechtsvorm

Als u niet voldoet aan een van de hierboven genoemde voorwaarden, dan vraagt u een nieuwe vergunning aan voor de nieuwe rechtsvorm.

Termijn en kosten

De AFM moet binnen dertien weken na ontvangst van de aanvraag een beslissing nemen. Deze termijn kan eventueel met acht weken worden verlengd. De kosten van een eenvoudige rechtsvormwijziging zijn €400.

Na de vergunningverlening wordt de nieuwe onderneming opgenomen in het register van de AFM. De vergunning van de oude onderneming verdwijnt zes weken na de intrekkingsdatum uit het register.