Go to content

Europees paspoort

Als u een vergunning heeft voor het bemiddelen, het optreden als (onder)gevolmachtigd agent of het herverzekeringsbemiddelen in levensverzekeringen en/of schadeverzekeringen, of het bemiddelen in hypothecair krediet en u wilt deze diensten in een ander Europees land aanbieden, dan kunt u een Europees paspoort voor het betreffende land aanvragen. U kunt geen Europees paspoort aanvragen als het een bijproduct betreft.

Dien een verzoek in voor een Europees paspoort

Zodra de AFM uw verzoek heeft ontvangen, stellen wij de buitenlandse toezichthouder op de hoogte van uw voornemen. Dertig dagen na dagtekening van de brief die de AFM verzendt aan de buitenlandse toezichthouder, mag u uw diensten in het betreffende land aanbieden. U ontvangt een afschrift van het verzoek aan de buitenlandse toezichthouder. Een buitenlandse toezichthouder kan kosten in rekening brengen voor de verwerking van uw verzoek.

Dienstverrichting of bijkantoor

U heeft twee mogelijkheden om uw diensten in het buitenland aan te bieden: door dienstverrichting of met een bijkantoor.

Dienstverrichting houdt in dat u uw activiteiten vanuit uw kantoor in Nederland verricht. U opent geen kantoor in het buitenland.

Een bijkantoor houdt in dat u een kantoor opent in het land waar u een Europees paspoort voor aanvraagt. De gegevens van dit bijkantoor moet u ook opgeven aan de AFM. Het bijkantoor heeft geen eigen rechtspersoonlijkheid en is dus een onderdeel van de Nederlandse vennootschap. Het bijkantoor moet een adres en een contactpersoon hebben in het betreffende land. Wijzigingen met betrekking tot het bijkantoor, zoals het adres of de contactpersoon, geeft u door aan de AFM. De AFM geeft deze wijzigingen door aan de buitenlandse toezichthouder.

Legal Entity Identifier (LEI)

Als u een uitgaand Europees paspoort heeft voor financiële dienstverlening in (her)verzekeringen dan moet u uiterlijk 1 februari 2024 een Legal Entity Identifier (LEI) hebben. Een LEI is een internationale code van 20 tekens die wordt gebruikt om juridische entiteiten te identificeren. Met een Europees paspoort kunt u internationaal en grensoverschrijdende diensten verlenen binnen de Europese Economische Ruimte (EER). De Europese toezichthouder van de verzekeringsbranche, EIOPA, schrijft voor dat de AFM de LEI moet registreren van Nederlandse financiële dienstverleners in het bezit van een EP voor dienstverlening op het gebied van verzekeringen. Op dit moment schrijft EIOPA nog niet voor in welke gevallen u de LEI moet gaan gebruiken, maar dat kan op termijn wijzigen.

Een LEI kunt u online aanvragen, onder andere bij de Kamer van Koophandel. Aan de aanvraag zijn kosten verbonden, evenals aan de jaarlijkse verlenging. De actuele kosten vindt u op de website van de Kamer van Koophandel.

Andere diensten

Als u ook bijvoorbeeld consumptief krediet in het buitenland wilt aanbieden, dan vraagt u hiervoor een vergunning in het betreffende land aan. U neemt hiervoor contact op met de financiële toezichthouder van het betreffende land.

Kosten

Voor de aanvraag van een Europees paspoort worden geen kosten in rekening gebracht door de AFM. Een buitenlandse toezichthouder kan wel kosten in rekening brengen voor de verwerking van uw verzoek.

Afmelden van een Europees paspoort

Als u geen gebruik meer wilt maken van een Europees paspoort, dan meldt u deze af. De AFM stelt de buitenlandse toezichthouder op de hoogte van de beëindiging van uw werkzaamheden in het betreffende land. Als u het Europees paspoort heeft afgemeld, dan mag u vanaf de afmeldingsdatum geen diensten meer verrichten in datland. U ontvangt een bevestiging van de afmelding van het Europees paspoort.

Wijzigen van een Europees paspoort

Wijzigingen met betrekking tot uw Europees paspoort meldt u aan de AFM. Bij een wijziging moet u denken aan een wijziging in de producten en diensten waarvoor het Europees paspoort geldt. U heeft nu bijvoorbeeld een Europees paspoort om te mogen bemiddelen in schadeverzekeringen in Duitsland. U wilt nu ook optreden als gevolmachtigd agent in levensverzekeringen in Duitsland. Dat meldt u dan bij ons.

U ontvangt een bevestiging van de wijziging van uw Europees paspoort. Daarnaast wordt de wijziging opgenomen in het register van de AFM.

Voor de wijziging van een Europees paspoort worden geen kosten in rekening gebracht door de AFM. Een buitenlandse toezichthouder kan wel kosten in rekening brengen voor de wijziging.