Go to content

Hypothecair krediet

Bij advies voor en bemiddelen in een hypothecair krediet is de passendheid van het advies en de kwaliteit van de bemiddeling belangrijk. De AFM geeft richting aan de kwaliteit van hypotheekadvies en bemiddeling en houdt hier toezicht op. We letten erop dat het belang van de klant centraal staat.

Vergunning, vakbekwaamheidseisen en overgangsregime

Medewerkers die contact hebben met klanten, moeten per 1 januari 2014 voldoen aan de nieuwe vakbekwaamheidseisen. Voor de huidige diploma’s geldt een overgangsregime.

Kwaliteit hypotheekadvies

Een goede kwaliteit van het hypotheekadvies is essentieel. De leidraden over hypotheekadvisering kunnen worden gebruikt bij het verbeteren van de kwaliteit van hypotheekadvisering en het doorvoeren van eventuele aanpassingen hieraan.

Adviessoftware is een goed hulpmiddel om de advisering nu en in de toekomst vorm en invulling te geven. Vooral het maken van berekeningen ter onderbouwing van situaties en het vastleggen van ingewonnen informatie is handig met dit hulpmiddel.

Kijk kritisch naar de software die u gebruikt. Het gebruik van adviessoftware kan leiden tot het niet of onvoldoende inwinnen van informatie of tot het inwinnen van onjuiste informatie.

Hersteladvies bij beleggingsverzekeringen

De beleggingsverzekering is voor veel consumenten een belangrijk onderdeel van hun financiële toekomst. Vaak is de beleggingsverzekering bedoeld om vermogen op te bouwen voor de aflossing van een hypotheekschuld of een noodzakelijke aanvulling op het pensioeninkomen. Door de kosten, maar vooral ook door de tegenvallende beleggingsrendementen, halen naar verwachting veel consumenten hun doelkapitaal niet. Zij moeten nu in actie komen om grotere financiële problemen in de toekomst te voorkomen. Adviseurs en bemiddelaars hebben een belangrijke rol bij het herstel van het vertrouwen in de financiële sector in het algemeen en in het bijzonder bij de ondersteuning van klanten met een beleggingsverzekering