Bijproducten

Financiële dienstverleners met een vergunning mogen bepaalde verzekeringen (bijproducten) in combinatie met andere verzekeringen of kredieten adviseren of bemiddelen. De adviseur heeft hiervoor geen apart diploma nodig.

Alleen in combinatie

Bijproducten staan als een beperkt product geregistreerd op de vergunning. Ze mogen alleen in combinatie met het genoemde krediet of de genoemde verzekering worden geadviseerd en/of bemiddeld. Als de producten afzonderlijk worden geadviseerd en/of bemiddeld, dan is een nietbeperkte vergunning nodig en moet worden aangetoond dat wordt voldaan aan de vakbekwaamheidseisen voor het aangevraagde product. 

Aanvragen

Bijproducten worden via een vergunningaanvraag of vergunninguitbreiding aangevraagd bij de AFM. Voor het adviseren en/of bemiddelen in bijproducten geldt dat er een geldige beroepsaansprakelijkheidsverzekering moet zijn.

Mogelijke combinaties

Bijproducten bij een hypothecair krediet:

 • Opstal- en inboedelverzekeringen (schadeverzekeringen particulier)
 • Betalingsbeschermers:
 1. Arbeidsongeschiktheids- en werkloosheidsverzekeringen (inkomensverzekeringen)
 2. Overlijdensrisicoverzekeringen (vermogen)

Bijproducten bij een consumptief krediet:

 • Betalingsbeschermers:
 1. Arbeidsongeschiktheids- en werkloosheidsverzekeringen (inkomensverzekeringen)
 2. Overlijdensrisicoverzekeringen (vermogen)

Bijproducten bij een inkomensverzekering

 • Ongevallenverzekering (schadeverzekeringen particulier of zakelijk)

Bijproducten bij een pensioenverzekering:

 • Arbeidsongeschiktheids- en werkloosheidsverzekeringen (inkomensverzekeringen)

Bijproducten bij vermogen:

 • Arbeidsongeschiktheids- en werkloosheidsverzekeringen (inkomensverzekeringen)

Aanvragen

Bijproducten worden via een vergunningaanvraag of vergunninguitbreiding aangevraagd bij de AFM. Voor het adviseren en/of bemiddelen in bijproducten geldt dat er een geldige beroepsaansprakelijkheidsverzekering moet zijn.

Mogelijke combinaties

Bijproducten bij een hypothecair krediet:

 • Opstal- en inboedelverzekeringen (schadeverzekeringen particulier)
 • Betalingsbeschermers:
 1. Arbeidsongeschiktheids- en werkloosheidsverzekeringen (inkomensverzekeringen)
 2. Overlijdensrisicoverzekeringen (vermogen)

Bijproducten bij een consumptief krediet:

 • Betalingsbeschermers:
 1. Arbeidsongeschiktheids- en werkloosheidsverzekeringen (inkomensverzekeringen)
 2. Overlijdensrisicoverzekeringen (vermogen)

Bijproducten bij een inkomensverzekering

 • Ongevallenverzekering (schadeverzekeringen particulier of zakelijk)

Bijproducten bij een pensioenverzekering:

 • Arbeidsongeschiktheids- en werkloosheidsverzekeringen (inkomensverzekeringen)

Bijproducten bij vermogen:

 • Arbeidsongeschiktheids- en werkloosheidsverzekeringen (inkomensverzekeringen)