Go to content
""
Nieuws 15/04/24

EMIR Refit rapportageverplichting van kracht

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) wijst marktpartijen op het feit dat op 29 april 2024 de herziening van de rapportageverplichting onder EMIR Refit officieel van kracht gaat. Vanaf dat moment moeten marktpartijen in lijn met de nieuwe regels derivatentransacties rapporteren. Daarnaast is er een nieuw formulier opgesteld voor het melden van onjuist rapportages. De aangepaste regels vergroten de transparantie en de stabiliteit op de kapitaalmarkten.

EMIR Refit is een herziening van de in 2012 in werking getreden Europese verordening met betrekking tot de marktinfrastructuur (EMIR). EMIR heeft tot doel de transparantie en stabiliteit van de derivatenmarkt te vergroten en de risico’s voor de financiële sector te verminderen. EMIR Refit, dat op 29 april 2024 van toepassing wordt, introduceert een aantal wijzigen die er voor moeten zorgen dat toezichthouders meer inzicht krijgen in derivatentransacties.

De belangrijkste wijzigingen:
1. De invoering van een unieke productidentificator (UPI) om derivatenproducten eenduidig te identificeren.
2. Meer velden om alle belangrijke kenmerken van het derivaat te kunnen rapporteren.
3. Meer identificatievelden om de derivatentransactie gedurende de levenscyclus te kunnen volgen.
4. De invoering van een meldingsplicht aan de relevante bevoegde autoriteit in geval van onjuiste rapportage.

Alle wijzigingen zijn hier terug te vinden.

Kijk hier voor meer informatie over het nieuwe meldingsformulier.

Mochten er nog vragen zijn, neem dan contact op met emir_dq@afm.nl

Contact bij dit artikel

AFM

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij u op de hoogte.