Go to content
Vrouw kijkt op tablet
Nieuws 23/04/24

Consultatie leidraad PARP ‘scenarioanalyses vanuit klantperspectief’

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) consulteert de leidraad voor ‘scenarioanalyses vanuit klantperspectief’. De aanleiding hiervoor zijn onderzoeken naar de inrichting en uitvoering van relevante scenarioanalyses vanuit het klantperspectief. Deze toonden aan dat er behoefte was aan handvatten voor het uitvoeren van scenarioanalyses als onderdeel van het ‘Product Approval and Review Proces’ (PARP). De consultatie start op 23 april 2024 en eindigt op 7 juni 2024.

In het kort

  • Scenarioanalyse is belangrijk onderdeel van het productontwikkelproces
  • Leidraad met voorbeelden voor verschillende productgroepen
  • Consultatiereactie voor 7 juni 2024

 

Scenarioanalyse is belangrijk onderdeel van het productontwikkelproces

Wij besteden doorlopend aandacht aan de inrichting en uitvoering van het ‘Product Approval and Review Proces’ (PARP) door marktpartijen. Door financiële producten zorgvuldig te ontwikkelen kunnen ondernemingen voorzienbare teleurstellingen bij klanten voorkomen. Een belangrijk onderdeel van het PARP is scenarioanalyse waarbij het klantbelang wordt meegenomen.

Uit onze onderzoeken komt naar voren dat ondernemingen zoekende zijn bij het zorgvuldig inrichten en uitvoeren van relevante scenarioanalyses. Zo ziet de AFM dat ondernemingen goed bekend zijn met scenarioanalyses vanuit het ondernemingsperspectief. Het vormgeven van scenarioanalyses vanuit klantperspectief en het gebruiken van de uitkomsten bij de evenwichtige belangenafweging kan worden verbeterd.

Leidraad met voorbeelden voor verschillende productgroepen

Met deze Leidraad scenarioanalyses geven wij handvatten aan (mede-)ontwikkelaars van alle soorten producten die onder de PARP-norm vallen. De leidraad gaat onder meer in op hoe, welke, en wanneer scenarioanalyses kunnen worden ingezet. De uitkomst van de scenarioanalyse kan zijn dat het product, de beoogde doelgroep en/of de bijbehorende distributiestrategie moet worden aangepast. De leidraad bevat een aantal voorbeelden van scenarioanalyses voor verschillende productgroepen.

Consultatiereactie voor 7 juni 2024

Wij kiezen ervoor om deze leidraad openbaar te consulteren. Wij maken graag gebruik van de kennis, ervaring en inzichten van de belanghebbenden. Wij nodigen u uit om uw eventuele reacties en/of voorstellen tot verbetering aan ons te mailen. U heeft hiervoor 6 weken de tijd tot 7 juni 2024. U kunt mailen naar: consultatieleidraadscenarioanalyses@afm.nl
onder vermelding van ‘consultatiereactie leidraad scenarioanalyses’. Geef hierbij aan of u akkoord gaat met het (geanonimiseerd) publiceren van uw reactie.

Publicatie definitieve leidraad na consultatie

Wij nemen de ontvangen reacties mee bij het definitief maken van de leidraad. Vervolgens publiceren wij deze naar verwachting na de zomer op onze website. Daarbij wordt ook een feedbackstatement gepubliceerd, waarin wij aangeven wat we met de reacties op de consultatie hebben gedaan.

 

Contact bij dit artikel

AFM

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij u op de hoogte.