Go to content
Nieuws 31/05/23

Interpretatie AFM over retentievergoedingen bekend

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) sluit zich aan bij de interpretatie van De Nederlandsche Bank (DNB) over de wetgeving rond retentievergoedingen. Een retentievergoeding is een vorm van variabele beloning voor behoud van een medewerker bij een onderneming. In december 2022 maakte DNB bekend in welke situaties er goedkeuring van de toezichthouder nodig is. Daarnaast is er sinds januari een meldplicht gekomen voor gevallen waarin wordt afgeweken van het bonusplafond.

In het kort

  • AFM sluit aan bij DNB-interpretatie van artikel 1:122 Wft
  • Meldplicht per 1 januari 2023 voor uitzonderingen

AFM sluit aan bij DNB-interpretatie van artikel 1:122 Wft

DNB heeft na een consultatie de interpretatie van art. 1:122 Wft gepubliceerd. Deze interpretatie gaat over de invulling van het vereiste van voorafgaande instemming van de toezichthouder bij de toekenning van een retentievergoeding. De AFM sluit zich aan bij de interpretatie van DNB. DNB maakt in haar interpretatie de criteria kenbaar waaraan een retentievergoeding moet voldoen. Deze zijn van toepassing als er goedkeuring van de toezichthouder nodig is, maar ook als er geen instemming nodig is. DNB verwijst bij de criteria naar de richtsnoeren van de Europese Bankautoriteit (EBA) over degelijk beloningsbeleid.

Meldplicht per 1 januari 2023 voor uitzonderingen

Er is met ingang van 1 januari 2023 een meldplicht gekomen voor de gevallen waarin wordt afgeweken van het bonusplafond voor niet-cao personeel. De meldplicht geldt ook voor financiële dienstverleners. Op de websites van AFM en DNB is hiervoor een formulier met uitleg beschikbaar.

Contact bij dit artikel

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij je op de hoogte.