Go to content
""
Nieuws 29/12/22

Wijzigingen in wetgeving beloningen financiële ondernemingen treden in werking waaronder een nieuwe meldplicht

Op 1 januari 2023 treedt de Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen (Wnbfo) in werking. In de Wnbfo is een aantal wijzigingen opgenomen ten opzichte van de Wet op het financieel toezicht (Wft) die zien op beloningen binnen financiële ondernemingen.

Met de Wnbfo worden aanvullende eisen gesteld aan financiële ondernemingen ten aanzien van de toepassing van de mogelijkheid tot afwijken van het bonusplafond voor niet-CAO personeel. Zo is het niet meer mogelijk om deze uitzondering toe te passen voor degenen die interne controlefuncties verrichten of zich rechtstreeks bezighouden met het verlenen van financiële diensten aan consumenten.

Ook introduceert de wet een jaarlijkse meldingsplicht voor financiële ondernemingen die gebruikmaken van de uitzonderingsregel van de Wft. 

Met de Wnbfo wordt ook uitvoering gegeven aan de oorspronkelijke wens van de wetgever uit 2014 om het zogenaamde bonusplafond niet te laten gelden voor bepaalde handelaren voor eigen rekening. Het gedoogbeleid van de AFM dat was ingesteld in afwachting van deze wetgeving komt hiermee te vervallen.

Contact bij dit artikel

AFM

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij u op de hoogte.