Go to content
""
Persbericht 28/03/23

Betere uitleg nodig bij verhoging pensioenen

Meerdere van de pensioenfondsen die vorig jaar overgingen tot verhogingen van de pensioenen hebben daarover niet duidelijk genoeg gecommuniceerd met hun deelnemers. Dat stelt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) na onderzoek. De AFM constateert dat vooral positieve zaken actief werden belicht en dat de gevolgen voor de verschillende generaties niet scherp zijn gebracht. Ook waren deze indexatiebesluiten niet altijd voldoende onderbouwd. De AFM roept de pensioenfondsen op hun communicatie te verbeteren. De uitkomsten van dit onderzoek bieden belangrijke lessen voor het communiceren over en tijdens de pensioentransitie.

In het kort

  • Financiële gevolgen van indexatie niet altijd inzichtelijk voor deelnemers
  • Transparantie door pensioenfondsen over besluiten en de gevolgen nodig
  • Betere communicatie ook belangrijk bij transitie naar nieuwe pensioenstelsel

Pensioenfondsen mochten vorig jaar de pensioenen verhogen op basis van versoepelde indexatieregels, vooruitlopend op het ingaan van het nieuwe pensioenstel. Die regels stelden een dekkingsgraad van minimaal 105% verplicht, terwijl tot dan toe 110% de eis was.

Indexatie-eisen

Aan de tijdelijke indexatie heeft de wetgever een aantal eisen gekoppeld. Zo mocht onder andere door de verhoging van de pensioenen de dekkingsgraad niet onder de 105 % komen en waren er wettelijke spelregels over de communicatie. Die hielden onder meer in dat de pensioenfondsen duidelijk moesten maken wat de financiële effecten voor de verschillende deelnemers zijn. Ook moesten de pensioenfondsen uitleggen hoe de belangen van alle deelnemers zijn afgewogen.

Toezicht

De AFM houdt toezicht op de eisen aan de communicatie. Uit onderzoek onder 39 pensioenfondsen (pdf; 905 kB) blijkt dat 25 van de 39 pensioenfondsen zich aan die wettelijke eisen hielden. Zij maakten inzichtelijk welke gevolgen het indexatiebesluit heeft, en hoe zij vervolgens de belangen van de deelnemers meegewogen hebben in het besluit. Het valt de AFM ook op dat de informatie over de gevolgen van de indexatie niet altijd goed vindbaar was. De AFM roept de pensioenfondsen op de vindbaarheid van de informatie te verbeteren.

De pensioenfondsen die zich niet aan deze wet- en regelgeving hielden, zijn daar in een normoverdragende brief op gewezen. Ook zijn ze opgeroepen hun informatievoorziening aan te passen. Dit jaar mogen pensioenfondsen opnieuw indexeren. Ook dan houdt de AFM toezicht op deze communicatieverplichtingen.


Grafische weergave aantal pensioenfondsen dat besluit wel/niet goed onderbouwd heeft en wel/niet generatie-effecten heeft getoond, respectievelijl: 25 wel/wel, 7 niet/wel, 5 niet/niet, 2 wel/niet

Communicatie voorkomt verrassingen

'We zien in deze eerste keer indexeren een testcase', stelt AFM-bestuurder Jos Heuvelman. 'Daarom letten we hier extra op, omdat dit voor deelnemers de eerste keer is dat ze iets merken van de mogelijke wijzigingen van het pensioenstelsel. Door nu goed te communiceren kunnen fondsen werken aan vertrouwen en voorkomen dat deelnemers straks voor verrassingen komen te staan,' aldus Heuvelman. 'We roepen de sector daarom op om waar nodig lessen te trekken uit dit onderzoek.'

Update: De normoverdragende brief van maart 2023 is in november 2023 vervangen door een terugkoppelingsbrief

Contact bij dit artikel

AFM

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij u op de hoogte.