Go to content
""
Artikel 13/07/23

‘Grijze vlek’ bij DC-regelingen groter dan verwacht

Een ruime meerderheid van de ruim 1 miljoen actieve DC-deelnemers bouwt een beperkt pensioen op, zo blijkt uit onderzoek van de AFM. Het is de vraag in hoeverre ze zich daarvan bewust zijn. Wij roepen de sector op onrealistische verwachtingen te voorkomen.

Op woensdag 21 juni publiceerden wij onze verkenning naar de ‘grijze vlek’ bij DC-regelingen. De analyses in deze verkenning zijn gebaseerd op de data van onze toezichtsrapportage, die pensioenuitvoerders jaarlijks invullen.

Premie-inleg DC regelmatig beperkt

Ongeveer tweederde van de ruim één miljoen DC-deelnemers heeft een beschikbaar premiepercentage van 10% of minder van de pensioengrondslag, zo blijkt. Een premie-inleg van enkele procenten leidt hoogstwaarschijnlijk tot een beperkt pensioen.

Risico’s voor oude dag

Wij vragen ons af hoe kostenefficiënt een pensioen is met een lage premie-inleg. Ook zien wij het risico van teleurstelling en mogelijk financiële problemen bij DC-deelnemers met beperkte pensioenopbouw. Vanwege gering ‘pensioenbewustzijn’ bij veel mensen gaan zij er mogelijk van uit dat hun pensioen via de werkgever goed voor hen geregeld is.

Oproep aan sector: denk na over verantwoordelijkheid

Wij roepen de pensioensector, inclusief sociale partners en adviseurs, op om na te denken over manieren om onrealistische pensioenverwachtingen bij deelnemers te voorkomen. Voor meer informatie en analyses, lees de hele verkenning (pdf, 4 MB).


""

Toelichting op de visual

De visual gaat over de zogeheten 'grijze vlek'. Deelnemers die maar een beperkte pensioenopbouw hebben, worden 'de grijze vlek' genoemd. Dit gaat om deelnemers die een premieovereenkomst hebben. In het nieuwe pensioenstelsel hebben bijna alle deelnemers een premieregeling. 

Doel van de visual is om inzichtelijk te maken hoe we het risico van de grijze vlek kunnen verkleinen.

In de visual is een x-as met daarop onder het label 'deelnemer', de twee termen: 'onbewust' en bewust' en een y-as met daarop onder het label 'pensioenen', 'laag' en 'hoog'. 

Risico's verkleinen kan door de deelnemers te bewegen van onbewust naar bewust: zorg ervoor dat deelnemers realistische verwachtingen hebben en dat ze weten dat ze een lage pensioenopbouw hebben. Zo kunnen zij eventueel nog actie ondernemen.

Maar risico's verkleinen kan ook door te zorgen dat het pensioen van laag naar hoog beweegt. Daarmee wordt de grijze vlek kleiner. Hierin is onder andere een rol weggelegd voor de sociale partners, pensioenuitvoerders en adviseurs. 
 

Contact bij dit artikel

AFM

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij u op de hoogte.