Go to content
winterbos
Artikel 21/02/23

AFM doet onderzoek naar de kwaliteit van pensioenregelingen

Medewerkers die pensioen opbouwen via de werkgever, zouden ervan uit kunnen gaan dat hun pensioen daarmee goed is geregeld. Maar als er weinig premie wordt ingelegd, kan dit leiden tot een laag pensioen.

De AFM vindt het goed dat er meer aandacht komt voor de groep mensen met een lage pensioenopbouw, de zogenaamde grijze vlek. Immers, een lage pensioenopbouw kan leiden tot financiële teleurstelling op moment van pensionering. Dit maakt de noodzaak om de juiste verwachtingen te wekken bij deelnemers nog belangrijker.

Resultaten van het onderzoek volgen in 2e kwartaal

Wij maken bij onze analyse gebruik van de data die alle Nederlandse pensioenuitvoerders jaarlijks aanleveren bij de AFM, maar ook data die DNB publiekelijk beschikbaar stelt. Wij vinden het belangrijk dat we de inzichten die we uit de data halen met de sector delen. Het is aan alle betrokkenen hun verantwoordelijkheid te nemen in de vormgeving of uitvoering van pensioenen en deelnemerscommunicatie. Wij delen de eerste resultaten voor de zomer in de vorm van een generieke rapportage.

Contact bij dit artikel

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij je op de hoogte.