Go to content
hardlopers op weg
Artikel 21/02/23

Leidraad risicopreferentieonderzoek: denk vooraf goed na over opzet

Een goed risicopreferentieonderzoek (RPO) helpt om je pensioenregeling aan te laten sluiten bij wensen en verwachtingen van deelnemers. Met onze voorlopige leidraad risicopreferentieonderzoek (pdf; 360 kB) geven we de sector richting bij het inrichten van het RPO.

Pensioenuitvoerders voeren een pensioenregeling uit voor hun deelnemers en beleggen hun vermogen. Het is daarom belangrijk dat die pensioenregeling past bij de risico’s die deelnemers willen lopen en kunnen dragen. Met de Wet toekomst pensioenen (Wtp) wordt het RPO het verplichte startpunt bij de vaststelling van de risicohouding en het beleggingsbeleid voor pensioenregelingen in het nieuwe stelsel.

Concrete tips en handvatten

Met het RPO onderzoek je hoeveel risico deelnemers willen nemen (risicotolerantie) en hoeveel risico zij kunnen dragen (risicodraagvlak). Hoe die twee zich tot elkaar verhouden is te lezen in de leidraad. Daarnaast geeft de AFM voor beide onderdelen aandachtspunten mee, zoals:
  • Houd rekening met de FRAME-criteria bij de vormgeving van de deelnemersuitvraag naar risicotolerantie. Dat zorgt ervoor dat uitkomsten zo objectief en bruikbaar mogelijk zijn.
  • Voor bepaling van het risicodraagvlak is onder meer inzicht nodig het resterende verdienvermogen van deelnemers. De informatie hierover kun je waarschijnlijk uit de eigen pensioenadministratie halen.

In de leidraad is verder onder meer aandacht voor de timing van het onderzoek, voor representatieve steekproefuitkomsten en voor het activeren van deelnemers. Pensioenuitvoerders hebben vrijheid bij het inrichten en uitvoeren van het RPO. Om die reden kijken wij ook naar de keuzes die ze daarbij maken en de onderbouwing daarvan. Een goed plan en weloverwogen keuzes vooraf dragen bij aan de kwaliteit en bruikbaarheid van het onderzoek.

Ook interessant voor adviseurs en sociale partners

Deze leidraad is primair bedoeld voor pensioenuitvoerders, maar kan ook relevant zijn voor pensioenuitvoeringsorganisaties (PUO’s), adviseurs, RPO-aanbieders en (mede)beslissers over pensioenregelingen in de tweede pijler zoals sociale partners.

Input sector is meegenomen

De AFM heeft waardevolle input ontvangen uit gesprekken, rondetafels met partijen uit de pensioensector en een schriftelijke feedbackronde. Die input hebben we meegenomen bij het opstellen van deze leidraad (pdf, 361 kB).

Meer voorbeelden volgen later

Momenteel voert de AFM een verkennend onderzoek uit naar het RPO van een aantal pensioenuitvoerders die vroeg willen invaren in het nieuwe stelsel. Concrete en praktische voorbeelden daaruit (natuurlijk niet herleidbaar) publiceren we vermoedelijk in april.

Mail ons bij vragen

Heb je vragen, opmerkingen of goede voorbeelden? Neem dan contact met ons op via pensioen@afm.nl

Contact bij dit artikel

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij je op de hoogte.