Go to content
""
Nieuws 07/12/23

Nieuwe Europese wet- en regelgeving voor crowdfunding van kracht

Sinds 10 november 2023 moeten alle aanbieders van crowdfundingdiensten in Nederland over een ECSPR-vergunning beschikken. ECSPR staat voor European Crowdfunding Service Providers Regulation. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft inmiddels 18 Europese vergunningen verleend aan Nederlandse aanbieders. De AFM kan handhavend optreden tegen aanbieders die crowdfundingdiensten aanbieden zonder deze Europese vergunning.

In het kort

  • Vergunningsplicht voor crowdfundingdiensten
  • Beleggers krijgen beter inzicht in risico's
  • Europees register met vergunninghouders
  • Vergunning aanvragen bij AFM

Vergunningsplicht voor crowdfundingdiensten Sinds november 2021 is de European Crowdfunding Service Providers Regulation (ECSPR) van kracht in de EU-lidstaten. Deze Europese Crowdfunding Verordening is onderdeel van de Europese Kapitaalmarktunie. Hierbij wordt gestreefd naar harmonisatie van de EU-kapitaalmarkten door het bevorderen van grensoverschrijdende activiteiten en beleggersbescherming. Op 10 november 2023 is de overgangsperiode beëindigd.

Crowdfundingdienstverleners die na 10 november 2023 crowdfundingdiensten aanbieden zonder de juiste ECSPR-vergunning doen dit illegaal. De AFM kan hierbij handhavend optreden en waarschuwt beleggers alleen in partijen te investeren die over een ECSPR-vergunning beschikken. Het register kan hier worden ingezien.

De AFM heeft de afgelopen jaren aan 18 Nederlandse aanbieders de Europese crowdfundingvergunning verleend. Daarnaast heeft de AFM een groot aantal paspoortverzoeken geaccepteerd van buitenlandse partijen die in Nederland actief (willen) zijn.


Beleggers krijgen beter inzicht in risico’s

Eén van de belangrijkste doelstellingen van de nieuwe regels is dat potentiële beleggers beter inzicht krijgen in het specifieke project. Dat wil zeggen dat de beleggers meer informatie krijgen over de inhoud van het project, meer inzicht krijgen in de vooruitzichten en beter kunnen inschatten welke risico’s zijn verbonden aan het specifieke project. Crowdfundingdienstverleners moeten daarvoor zorgen. Daarnaast vereist de ECSPR van crowdfundingdienstverleners dat zij beschikken over een doeltreffende en prudente bedrijfsvoering. Andere vereisten zijn een betrouwbaar en geschikt bestuur, het voorkomen van belangenverstrengeling en het doen van een zorgvuldig onderzoek bij klanten.


Europees register met vergunninghouders

Naast het Nederlandse register van AFM houdt ESMA een online Europees register bij met daarin de crowdfundingdienstverleners binnen Europa die beschikken over een ECSPR-vergunning. Dat register kan hier worden ingezien.


Vergunning aanvragen bij AFM

Crowdfundingdienstverleners kunnen een vergunningaanvraag indienen via Vergunning aanvragen. Meer informatie over de verordening en samenhangende regelgeving is te vinden op de pagina met informatie voor crowdfundingplatformen.

Contact bij dit artikel

AFM

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij u op de hoogte.