Go to content
""
Nieuws 24/11/22

AFM verduidelijkt wat zij van accountantsorganisaties verwacht bij incidenten

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) verheldert wat zij verstaat onder een ‘incident’ in relatie tot de incidentmeldingen die accountantsorganisaties verplicht moeten doen. Ook wordt verduidelijkt wat zij van een accountantsorganisatie verwacht als zich een incident voordoet.

In het kort

• Herziene interpretatie verduidelijkt begrip ‘incident’ en biedt praktische handvatten
• Accountantsorganisaties moeten bij (ernstig) incident passende maatregelen treffen
• Een ernstig incident moet meteen worden gemeld bij de AFM
• AFM beoordeelt elke melding en kijkt of accountantsorganisaties zelf verantwoordelijkheid nemen

Accountantsorganisaties hebben de plicht om die incidenten te melden bij de AFM, die ernstige gevolgen kunnen hebben voor de integere uitoefening van haar bedrijf. Dit kan gaan om de verstrengeling van tegenstrijdige belangen, de betrokkenheid bij wetsovertredingen of het hebben van relaties met cliënten die het vertrouwen kunnen schaden. De melding stelt de AFM in staat om te beoordelen of de betrokken accountantsorganisaties hier op de juiste manier mee omgaan.

Herziene interpretatie verduidelijkt begrip ‘incident’ en biedt praktische handvatten

De wet geeft niet exact aan wat een incident is. Uit gesprekken met de sector bleek dat verduidelijking gewenst was. De AFM consulteerde daarom een herziene interpretatie. Uit de reacties bleek dat de geconsulteerde interpretatie op sommige aspecten nog beter onderbouwd en aangepast moest worden, wat enige tijd heeft gevergd. Dit is nu gebeurd. Ook zijn er praktijkvoorbeelden opgenomen die betere handvatten geven. Daarnaast verduidelijkt de AFM wat zij van een accountantsorganisatie verwacht wanneer zich een incident voordoet. Hiervoor is naast de interpretatie ook een flyer opgesteld.

Alsjeblieft accepteer marketingcookies om deze video te bekijken.

Video verduidelijking incident accountantsorganisaties

Accountantsorganisaties moeten bij een (ernstig) incident passende maatregelen treffen

Accountantsorganisaties hebben procedures voor het oppakken van ernstige incidenten. Het is belangrijk dat deze tijdig worden onderkend en dat passende maatregelen worden genomen om de risico’s te beheersen en herhaling te voorkomen. Dat kunnen kwaliteitsbevorderende- of herstelmaatregelen zijn, maar ook het uitvoeren van interne onderzoeken en een oorzakenanalyse.

Een ernstig incident moet meteen worden gemeld bij de AFM

Een incident dat ernstige gevolgen kan hebben voor de integere uitoefening van haar bedrijf moet bovendien onverwijld gemeld worden bij de AFM. Een accountantsorganisatie hoeft niet eerst de resultaten van een onderzoek af te wachten.

AFM beoordeelt elke melding en kijkt of accountantsorganisaties zelf verantwoordelijkheid nemen

De AFM beoordeelt elke incidentmelding en kijkt of accountantsorganisaties onder meer via de werking van hun intern toezicht, zélf verantwoordelijkheid nemen om incidenten te onderkennen, de juiste (beheers)maatregelen treffen én dat zij leren van incident. Een incident kan aanleiding geven tot verder onderzoek of, bij een overtreding, tot handhaving. De AFM erkent dat dergelijke incidenten soms niet te voorkomen zijn en dat het niet altijd eenvoudig is om er passend op te reageren.

Naar aanleiding van de consultatie is ook een feedbackstatement opgesteld, waarin de AFM haar reactie geeft op de ontvangen inbreng.

Contact bij dit artikel

AFM

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij u op de hoogte.