Voorgevel AFM-gebouw
Maatregel 17/11/22

Na aanwijzing van AFM heeft STX tekortkomingen in het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering binnen de gestelde termijn hersteld.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 8 juni 2021 een aanwijzing gegeven aan STX Fixed Income B.V. (STX) wegens het overtreden van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft). STX schoot tekort in het verrichten van cliëntenonderzoek en verscherpt cliëntenonderzoek (artikel 3 en 8 Wwft). Ook maakte de onderneming fouten bij het vastleggen van documenten en gegevens in cliëntendossiers (artikel 33 Wwft) en bleef ze in gebreke bij de opleiding van compliancemedewerkers op het gebied van de Wwft (artikel 35 Wwft). Het doel van een aanwijzing is een onderneming bepaalde overtredingen zo snel mogelijk te doen beëindigen.

STX als poortwachter voor integriteit financiële sector

Beleggingsondernemingen hebben de wettelijke plicht om de Wwft na te leven. Een beleggingsonderneming fungeert als poortwachter die de integriteit, stabiliteit en reputatie van de financiële sector dient te beschermen tegen het gebruik voor witwassen en het financieren van terrorisme.

STX heeft tekortkomingen hersteld

STX heeft na het versturen van het voornemen tot aanwijzing verschillende herstelwerkzaamheden in gang gezet, zoals het herzien van beleid en procedure en het reviewen van haar cliëntendossiers. STX heeft binnen de daarvoor gestelde termijn aan de aanwijzing voldaan.

De AFM publiceert het besluit tot het geven van de aanwijzing (pdf, 380 Kb) nu omdat de aanwijzing onherroepelijk is geworden. De publicatie van het besluit is in het belang van het publiek om zo ruim mogelijk kennis te kunnen nemen van het optreden van de toezichthouders en de gronden daarvoor.

Daarnaast is de publicatie in het belang van andere instellingen die onder toezicht staan, zodat zij weten welke gedragingen kunnen leiden tot handhaving en meer inzicht krijgen in de invulling die de toezichthouder aan bepaalde normen geeft. De aanwijzing van de AFM kan dus niet meer door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

Journalisten kunnen contact opnemen met Herbert Brinkman, woordvoerder AFM, via 0637165743 of herbert.brinkman@afm.nl.

Contact bij dit artikel

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij je op de hoogte.