Go to content
lint-met-kleuren-oekraine-aan-brug
Nieuws 24/02/22

Sancties tegen Rusland: wat verwacht de AFM van instellingen?

Gezien de situatie in Oekraïne is het sanctieregime door de Europese Unie (EU) gewijzigd ten aanzien van beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen. Met dit bericht informeert de AFM instellingen die onder haar toezicht staan over deze sancties. Om op de hoogte te blijven van de actuele stand van zaken, kunt u zich abonneren op de Sanctie Alert van De Nederlandsche Bank en AFM.

In het kort

  • EU heeft nieuwe sancties ingesteld
  • Financiële instellingen moeten actie ondernemen
  • Omzeilingen van sancties moeten gemeld worden

EU heeft nieuwe sancties ingesteld

Op 21 en 23 februari jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen. Klik hier voor de uitvoeringsverordening en klik hier voor het besluit. Klik hier voor de publicatie in het Publicatieblad van de EU. In deze verordeningen en publicatie kunt u lezen dat bestaande sancties worden aangevuld en dat er ook nieuwe sancties worden opgelegd.

Financiële instellingen moeten actie ondernemen

De AFM verwacht het volgende van instellingen:

  • Controleer of deze verordeningen op uw instelling van toepassing zijn. Bijvoorbeeld op cliënten, de wederpartij bij een financiële transactie of product of de financiële diensten die worden verleend;
  • Als deze verordeningen op uw instelling van toepassing zijn, pas dan de geboden en verboden in de verordening direct toe: bevries de tegoeden en/of economische middelen, voorkom dat de tegoeden en/of economische middelen direct of indirect ter beschikking worden gesteld en voorkom dat de verboden financiële diensten worden verleend;
  • Meld de ‘hit’ direct door het meldformulier in te vullen en te sturen aan de AFM via meldingsanctiewet@afm.nl. Lees de instructies op de website van de AFM;
  • Wanneer de AFM vragen stelt naar aanleiding van de melding, beantwoord deze dan direct;
  • Ga ook na of de ‘hit’ kan worden aangemerkt als ongebruikelijke transactie in de zin van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Zo ja, meld deze transactie dan ook onverwijld bij de FIU-Nederland;
  • In bepaalde gevallen kan een ‘hit’ ook een incident zijn in de zin van artikel 1 Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen. Ga na of dit het geval is. Zo ja, meld de ‘hit’ dan ook als incident bij de AFM.

Omzeilingen van sancties moeten gemeld worden

De AFM wil instellingen er expliciet op wijzen dat het ook verboden is om bewust of opzettelijk deel te nemen aan activiteiten die ertoe strekken of tot gevolg hebben dat de vastgestelde sancties worden omzeild. Indien u mogelijke signalen van omzeiling waarneemt, dient u dit ook te melden.

Waarom worden sancties opgelegd?

De Verenigde Naties (VN) en de EU leggen internationale sancties op. Dit doen de VN en EU tegen landen, organisaties, bedrijven en individuele personen. Bijvoorbeeld bij een dreiging voor de internationale vrede en veiligheid. Ze kunnen ook sancties opleggen om op te komen voor mensenrechten, de naleving van het internationaal recht, de democratie en de rechtsstaat. Zie voor meer informatie over internationale sancties de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Wat is de rol van de AFM?

De AFM is op grond van de Sanctiewet 1977 belast met het toezicht op de naleving van de sanctieregelgeving met betrekking tot het financieel verkeer. Beleggingsinstellingen en beleggingsondernemingen vallen onder het toezicht van de AFM. Partijen dienen te voorkomen dat zij in strijd handelen met sanctieregelingen. In strijd handelen met sanctieregelingen is een economisch delict en daarom strafbaar.

Vragen

Tot slot, voor vragen kunt u contact opnemen met het Ondernemersloket. Het Ondernemersloket is bereikbaar per e-mail via ondernemersloket@afm.nl of telefonisch via 0800 - 6800 680 (bereikbaar op maandag en woensdag tussen 10.00 en 14.00 uur).

Contact bij dit artikel

AFM

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij u op de hoogte.