Go to content
""
Nieuws 08/12/22

Zelfbeleggers vooraf niet goed geïnformeerd over kosten

De informatie over kosten aan execution-only-beleggers, voorafgaand aan de transactie, schiet vaak tekort. Dat blijkt uit een onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) bij een aantal beleggingsondernemingen. Na het onderzoek hebben deze partijen de tekortkomingen hersteld. Met deze publicatie willen wij ook andere ondernemingen wijzen op de vereisten.

In het kort

  • Volledigheid kosteninformatie van belang bij beleggingsbeslissing
  • Tekortkomingen op alle onderzochte onderdelen
  • Handvatten voor vooraf en achteraf informeren van beleggers

Volledigheid kosteninformatie van belang bij beleggingsbeslissing

Het aantal zelfstandige beleggende consumenten is de afgelopen jaren toegenomen. De groei van deze execution-only-dienstverlening en de vele reclames was de aanleiding voor de AFM voor onderzoek naar verplichte kosteninformatie vanuit beleggingsondernemingen die zelfbeleggen-dienstverlening aanbieden. Voorafgaand aan iedere transactie dienen zij informatie te geven over alle kosten aan de retailbelegger.

Volledige kosteninformatie is van belang voor beleggers bij het maken van beleggingsbeslissingen. De AFM hecht dus veel waarde aan de kwaliteit en volledigheid van kosteninformatie die beleggers dienen te ontvangen.

Tekortkomingen op alle onderzochte onderdelen

Wij hebben onder meer onderzocht hoe de informatie wordt verstrekt, of de verstrekte informatie volledig was en of daarbij een verplichte illustratie wordt getoond die inzicht geeft in het effect van de kosten op het rendement.

Ook is onderzocht of de beleggingsondernemingen de verstrekte kosteninformatie aan cliënten vastlegden. De AFM constateerde tekortkomingen op alle onderdelen. De betrokken beleggingsondernemingen hebben naar aanleiding van het onderzoek aanpassingen gedaan om de geconstateerde tekortkomingen te herstellen. Daarmee is de noodzaak van formele handhaving vervallen.

Handvatten voor vooraf en achteraf informeren van belegger

De AFM heeft in 2022 ook onderzoek gedaan naar de kostentransparantievereisten na afloop van een beleggingstransactie: ‘ex-post’. Wij verwachten dat alle beleggingsondernemingen ervoor zorgen dat zij nu, en in de toekomst voldoen aan de kostentransparantievereisten zowel vóór - als achteraf.

Daarom is een uitgebreide toelichting van de onderzoeksresultaten (pdf, 200 Kb) beschikbaar. Ook hebben wij handvatten voor de sector opgesteld.

Journalisten kunnen contact opnemen met Yolanda Bieckmann, woordvoerder AFM, via 06 - 31 77 76 86 of yolanda.bieckmann@afm.nl

Contact bij dit artikel

AFM

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij u op de hoogte.