Go to content
""
Nieuws 01/12/22

AFM wijst beheerders van commercieel vastgoedfondsen op belang van goede waarderingsprocedures

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft in een brief naar beheerders van commerciële vastgoedfondsen het belang van goede waarderingsprocedures nogmaals onder de aandacht gebracht. AFM-onderzoek wees namelijk uit dat beheerders de wettelijk vereiste onderdelen in de procedures niet altijd goed toelichten. De AFM voorziet de brief daarom ook van aandachtspunten die moeten zorgen voor een verbeterslag.

In het kort

  • AFM-rapport: coronacrisis heeft impact gehad op de waarderingen van commercieel vastgoed.
  • Wettelijk vereiste onderdelen in waarderingsprocedures worden niet altijd goed toegelicht.
  • AFM geeft beheerders handvatten voor aanscherpen van de waarderingsprocedure.
  • Handvatten richten zich onder meer op de frequentie van waarderingen en de toelichting op de gebruikte modellen.

Impact coronacrisis op waarderingen van commercieel vastgoed

De coronacrisis heeft een negatieve impact gehad op de waarderingen van commercieel vastgoed. Vooral de waarderingen van winkel- en kantoorvastgoed daalden in 2020. Taxateurs gaven daarnaast voor een groot deel van de vastgoedportefeuilles een materiële onzekerheidsclausule af. Dit betekent dat er minder zekerheid aan de waardering kan worden gehecht. Vanwege het huidige financieel-economische klimaat blijven waarderingsrisico’s voor commercieel vastgoed volgens de AFM relevant. De stijgende rente en slechte economische vooruitzichten kunnen er namelijk voor zorgen dat vastgoedprijzen fors gaan dalen. Voor beleggers is het van belang dat fondsbeheerders vastgoed tijdig en juist waarderen.

Aandachtspunten waarderingsprocedure

Het is belangrijk dat de waarderingsprocedures van beheerders voldoen aan alle wettelijke vereisten. Zo moeten onder meer de frequentie waarmee waarderingen plaatsvinden, de gebruikte modellen en de controles die plaatsvinden worden toegelicht. De AFM heeft geconstateerd dat beheerders dit niet altijd doen en heeft deze eisen nogmaals onder de aandacht gebracht. Doel is dat beheerders hun waarderingsprocedures nogmaals onder de loep nemen en waar nodig aanpassen aan de wettelijke vereisten.

Contact bij dit artikel

AFM

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij u op de hoogte.