Terug

Moeten alle kosten duidelijk in reclame-uitingen naar voren komen?

Ja, het moet de belegger te allen tijde duidelijk zijn welke kosten hij of zij betaalt. Een in het toezicht regelmatig terugkerend onderwerp is de transparantie in informatieverstrekkingen (reclame-uitingen) bij het aanbieden van producten en/of het verrichten van effectendiensten. De AFM hecht groot belang aan transparantie in reclame-uitingen, omdat een klant zijn aankoopbeslissingen hierdoor vaak laat leiden.

Recentelijk is door de AFM een reclame-uiting beoordeeld van een effecteninstelling, die beleggingsfondsen aanbiedt via haar internetsite. Het instappen in deze beleggingsfondsen zou volgens de reclame-uiting gratis zijn. Dit suggereert dat op geen enkele wijze kosten in rekening worden gebracht. De cliënt zou de participatie in het beleggingsfonds derhalve tegen de intrinsieke waarde van het beleggingsfonds dienen te verkrijgen. Dit bleek niet zo te zijn. De "gratis" beleggingsfondsen werden aangeboden met een opslag op de intrinsieke waarde. De cliënt betaalde dus wel degelijk instapkosten en de effecteninstelling ontving hiervan een deel als retourprovisie. Het  instappen was derhalve niet gratis en de reclame-uiting geeft hierdoor volgens de AFM geen juist beeld en is daarom niet toegestaan.

Het moet de belegger te allen tijde duidelijk zijn welke kosten hij of zij betaalt. Het is een effecteninstelling bij het aanbieden van beleggingsfondsen wel toegestaan als zij vermeldt dat zij geen bemiddelingsprovisie in rekening brengt en voor de overige kosten verwijst naar de Financiële Bijsluiter (zie artikel 7 Nadere Regeling Financiële Bijsluiter 2002). Uiteraard is het verschaffen van duidelijkheid omtrent de kosten ook van toepassing indien een effecteninstelling andere producten aanbiedt waarvoor derden kosten in rekening brengen.

Een effecteninstelling dient met het vorenstaande rekening te houden bij informatieverstrekkingen aan beleggers.Naar alle veelgestelde vragen