Terug

Mogen cliëntgegevens aan derden worden verstrekt?

Nee, niet zonder de uitdrukkelijke toestemming van de cliënt. Het verstrekken van informatie over cliënten, zoals rekeningnummers, saldo- en transactiegegevens, door de effecten(krediet)instelling aan derden, zoals cliëntenremisiers en andere partijen, is niet zonder meer toegestaan. 

Een effecteninstelling dient met iedere cliënt een schriftelijke overeenkomst te sluiten waarin onder meer is bepaald wat de rechten en verplichtingen van de cliënt en de instelling uit hoofde van de overeenkomst zijn en de wijze waarop de instructies van de cliënt en berichten van de instelling worden verstrekt en geadministreerd. Dit houdt onder meer in dat de cliënt er uitdrukkelijk mee dient in te stemmen dat zijn gegevens aan derden, waaronder cliëntenremisiers, worden verstrekt.

Het verstrekken van gegevens van cliënten aan derden kan voor de effecteninstelling als een recht uit hoofde van de overeenkomst worden aangemerkt en moet daarom in de cliëntenovereenkomst worden opgenomen.Naar alle veelgestelde vragen