Terug

Wat is een cliëntenprofiel?

Centraal bij het opstellen van het cliëntenprofiel staan: de financiële positie, de ervaring met beleggingen en de beleggingsdoelstellingen. Het uitgangspunt bij het opstellen en het vastleggen van het cliëntenprofiel is dat de effecteninstelling moet handelen in het belang van haar cliënt en mede daarom kennis moet nemen van het cliëntenprofiel.

Het profiel wordt grotendeels opgesteld met van de cliënt verkregen informatie. Bij voorkeur neemt de cliënt na het opstellen eveneens kennis van het profiel en wordt zij er op gewezen dat indien er wijzigingen optreden in haar profiel, het verstandig is dit te melden aan de effecteninstelling.

Het cliëntenprofiel heeft betrekking op de volgende (elkaar deels overlappende) onderdelen, waarbij de invulling kan variëren per soort dienst die de effecteninstelling aanbiedt:

  • Bij de financiële positie van de belegger kan o.a. gekeken worden naar de vermogenssamenstelling, het bepalen van de liquiditeitsbehoefte en het vermogen om risico's te dragen
  • Bij de risicobereidheid van de cliënt stelt de instelling op objectieve en eenduidige wijze vast of de cliënt zich bewust is van de risico's en welk risico de cliënt wenst te lopen bij haar beleggingen
  • Bij de (beleggings)ervaring van de belegger wordt de aanwezige effectenkennis (soort effecten en markten) en de ervaring met de handel vastgesteld
  • Bij de beleggingsdoelstellingen wordt vastgesteld welke doeleinden de belegger nastreeft: welke 'beleggershorizon' heeft de cliënt voor ogen, dient er een kapitaal beschikbaar te komen voor een toekomstig inkomen, een specifieke aankoop of wil men gewoon een extra rendement maken om zich bijv. een luxere vakantie te veroorloven.


Naar alle veelgestelde vragen