Terug

Welke partijen vallen onder de Wwft?

Artikel 1a van de Wwft bevat een opsomming van partijen die onder deze wet Wwft. Het gaat hierbij onder meer om: banken, (beheerders van) beleggingsinstellingen, beleggingsondernemingen en financiëledienstverleners die bemiddelen in levensverzekeringen en financiëledienstverleners die gebruik maken van het Nationaal Regime (en daardoor als beleggingsonderneming kwalificeren).

In de Wwft (artikel 1a, zesde lid) wordt bepaald dat, indien een beleggingsinstelling of icbe een aparte beheerder heeft, de beheerder van de beleggingsinstelling verantwoordelijk is voor de naleving van de Wwft door de instelling.Naar alle veelgestelde vragen