Terug

Welke partijen vallen onder de WWFT?

Artikel 1 van de WWFT bevat een opsomming van partijen die onder de WWFT vallen. Het gaat hierbij onder meer om: banken, verzekeraars, beleggingsinstellingen, beleggingsondernemingen en bemiddelaars in levensverzekeringen.Naar alle veelgestelde vragen