Terug

Welke verificatiemiddelen zijn toegestaan?

Natuurlijke personen

  • een geldig paspoort, identiteitskaart, rijbewijs
  • een geldige identiteitskaart of rijbewijs uit een lidstaat
  • reisdocumenten voor vluchtelingen en vreemdelingen
  • vreemdelingendocumenten

Nederlandse en buitenlandse rechtspersonen, in Nederland gevestigd

  • (elektronisch) uittreksel handelsregister (optie: gewaarmerkt)
  • een akte of verklaring van een Nederlandse notaris of een daarmee vergelijkbare functionaris uit een andere lidstaat

Buitenlandse rechtspersonen, niet in Nederland gevestigd

  • betrouwbare en in het internationale verkeer gebruikelijke documenten uit onafhankelijke bron, gegevens of inlichtingen
  • documenten, gegevens of inlichtingen die bij wet als geldig middel voor identificatie zijn erkend in de staat van herkomst van de cliënt

Overige cliënten

  • Aan de hand van documenten, gegevens of inlichtingen uit betrouwbare en onafhankelijke bron.

De onderneming moet kunnen beargumenteren dat het gerechtvaardigd was om op bepaalde documenten, gegevens of inlichtingen af te gaan.Naar alle veelgestelde vragen