Terug

Wat houdt geheimhouding (tipping off-verbod) in?

Een onderneming die een melding heeft gedaan of nadere informatie heeft verstrekt, is verplicht tot geheimhouding hiervan, alsmede van het gegeven dat dit aanleiding kan geven tot nader onderzoek.

De geheimhouding is niet van toepassing als uit de Wwft voortvloeit dat bekendmaking noodzakelijk is.Naar alle veelgestelde vragen