Terug

Wat is een PEP?

Onder PEP’s worden personen verstaan, die een prominente publieke functie bekleden of hebben bekleed en de directe familieleden of naaste geassocieerden van deze personen.

Voorbeelden van PEP’s zijn:

  • staatshoofden, regeringsleiders, ministers en staatssecretarissen
  • parlementsleden
  • leden van hoge rechterlijke instanties
  • leden van rekenkamers of directies van centrale banken
  • ambassadeurs, zaakgelastigden en hoge leger officieren
  • leden van bestuursorganen, leidinggevende of toezichthoudende
  • organen van overheidsbedrijven


Naar alle veelgestelde vragen