Terug

Mag de onderneming het identificeren van haar cliënten uitbesteden?

Ja, de onderneming mag het cliëntenonderzoek aan een derde uitbesteden. De onderneming blijft echter zelf verantwoordelijk voor een juiste uitvoering van de Wwft.

Een onderneming kan het cliëntenonderzoek laten verrichten door een derde, onverminderd haar verplichting te voldoen aan het cliëntenonderzoek. De identificatie, verificatie, het nagaan van de uiteindelijk begunstigde en het vaststellen van het doel en beoogde aard van de zakelijke relatie kan worden uitbesteed. Een opdracht tot uitbesteding met een structureel karakter moet door door de onderneming schriftelijk worden vastgelegd.Naar alle veelgestelde vragen