Terug

Mag de onderneming de identificatie van haar cliënten uitbesteden?

Ja, de onderneming mag het cliëntenonderzoek op grond van artikel 10 Wwft aan een derde uitbesteden. De onderneming blijft echter zelf verantwoordelijk voor een juiste uitvoering van de Wwft.

Een onderneming kan het cliëntenonderzoek laten verrichten door een derde, onverminderd de verplichting van de onderneming te voldoen aan het cliëntenonderzoek. De identificatie, verificatie, het nagaan van de uiteindelijk belanghebbende en het vaststellen van het doel en beoogde aard van de zakelijke relatie kan worden uitbesteed. Een opdracht tot uitbesteding met een structureel karakter moet door de onderneming schriftelijk worden vastgelegd.

Het opstellen van het risicoprofiel en de voortdurende controle kan niet worden uitbesteed.Naar alle veelgestelde vragen