Terug

Is het op grond van de Wwft verplicht een compliance- en auditfunctie in te richten?

Artikel 2d Wwft verplicht instellingen om te voorzien in de invulling van een onafhankelijke en effectieve compliancefunctie en onafhankelijke auditfunctie, voor zover dit evenredig is aan de aard en de omvang van de instelling. Bij ‘aard en omvang’ gaat het om een combinatie van factoren, dus niet alleen de grootte van de instelling naar aantal medewerkers, maar ook bijvoorbeeld naar beheerd vermogen, aantal klanten, aantal buitenlandse of risicovolle klanten en soorten producten.

Een beleggingsonderneming met twee medewerkers maar met slechts zeer risicovolle buitenlandse cliënten moet bijvoorbeeld een compliancefunctie inrichten, terwijl dat voor eenzelfde beleggingsonderneming met alleen Nederlandse laagrisicocliënten niet voor de hand ligt.Naar alle veelgestelde vragen