Terug

Wat als het cliëntenonderzoek niet wordt uitgevoerd of niet kan worden uitgevoerd?

Op basis van artikel 5, tweede lid Wwft moet een zakelijke relatie worden beëindigd wanneer de instelling niet aan de vereisten van het cliëntenonderzoek kan voldoen. Als er al een zakelijke relatie met de cliënt bestaat, maar niet aan het cliëntenonderzoek kan worden voldaan, moet de zakelijke relatie ook worden beëindigd.

Ook zal er een melding aan de FIU-Nederland moeten worden gedaan indien het cliëntenonderzoek niet leidt tot het bedoelde resultaat of de zakelijke relatie wordt beëindigd, en er tevens indicaties zijn dat de desbetreffende cliënt betrokken is bij witwassen of financieren van terrorisme (artikel 16, vierde lid Wwft).Naar alle veelgestelde vragen