Terug

Kan een onderneming van de identificatie- en verificatiegegevens gebruikmaken die zij van een andere onderneming heeft gekregen?

De Wwft geeft aan dat het vertrouwen op het cliëntenonderzoek van een andere Wwft-instelling mogelijk is. Een onderneming kan dan voor het cliëntenonderzoek gebruik maken van de identificatie en verificatiegegevens die zij krijgt van een andere onderneming (bijvoorbeeld een bank, een notaris, een betaalinstelling). Dit staat in artikel 5 van de Wwft. Het uitgangspunt is wel dat de instelling verantwoordelijk blijft voor het cliëntenonderzoek en de risicobeoordeling van de cliënt.Naar alle veelgestelde vragen