Terug

Hoe gaat de AFM toezicht houden op de vrijstellingsvermelding?

De AFM hecht veel belang aan een gelijk speelveld voor wat betreft het voldoen aan regels voor de vrijstellingsvermelding. De AFM zal de regels betreffende de vrijstellingsvermelding dan ook handhaven. De AFM kan in het geval van overtreding verschillende maatregelen treffen. Marktpartijen kunnen ook bijdragen aan het realiseren van het gewenste gelijke speelveld.

De AFM verzoekt marktpartijen om geconstateerde overtredingen van de regels te melden via signalen.informatieverstrekking@afm.nl . Consumenten kunnen overtredingen melden bij het Meldpunt Financiële Markten via info@afm.nl.Naar alle veelgestelde vragen