Terug

Vrijstellingsvermelding - Toezicht

Veelgestelde vragen over Vrijstellingsvermelding - Toezicht

Hoe gaat de AFM toezicht houden op de vrijstellingsvermelding?

De AFM hecht veel belang aan een gelijk speelveld voor wat betreft het voldoen aan regels voor de vrijstellingsvermelding. De AFM zal de regels betreffende de vrijstellingsvermelding dan ook handhaven. De AFM kan in het geval van overtreding verschillende maatregelen treffen. Marktpartijen kunnen ook bijdragen aan het realiseren van het gewenste gelijke speelveld.

De AFM verzoekt marktpartijen om geconstateerde overtredingen van de regels te melden via signalen.informatieverstrekking@afm.nl . Consumenten kunnen overtredingen melden bij het Meldpunt Financiële Markten via info@afm.nl.

Stuur deze vraag door

Is er toezicht op vrijgestelde activiteiten op grond van de Whc?

Ja, de vrijgestelde activiteiten zijn vrijgesteld van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Op grond van Wet Handhaving Consumentenbescherming (Whc) heeft de AFM wel de bevoegdheid om op te treden als er sprake is van oneerlijke handelspraktijken. De AFM kan op basis van de Whc echter alleen eventueel handhavend optreden en niet preventief.

Stuur deze vraag door