Terug

Vrijstellingsvermelding - Doel en reikwijdte

Veelgestelde vragen over Vrijstellingsvermelding - Doel en reikwijdte

Waarom is de regeling niet afgeschaft voor alle activiteiten gericht op inter-professionele partijen?

Als de regeling afgeschaft zou worden voor alle activiteiten gericht op inter-professionele partijen, dan zouden zich hieronder ook activiteiten bevinden die zich richten op zowel inter-professionele partijen als consumenten. Dit zou betekenen dat de betreffende consumenten niet beschermd worden en dat het doel van de vrijstellingsvermelding niet behaald wordt.

Stuur deze vraag door

Zijn er uitzonderingen?

De activiteiten die zich uitsluitend richten op de gekwalificeerde belegger kennen geen verplichting om de vrijstellingsvermelding te plaatsen die voorgeschreven is door de AFM.

Stuur deze vraag door

Voor wie is de vrijstellingsvermelding verplicht?

Voor instellingen die voor een activiteit gebruik maken van een vrijstelling enerzijds van toezicht van de AFM en anderzijds van vergunningplicht of prospectusplicht. Deze verplichting geldt onder andere voor aanbiedingen van effecten en beleggingsobjecten boven €100.000.

Stuur deze vraag door

Waarom is de verplichting voor de vrijstellingsvermelding er?

Deze verplichting is er voor de bescherming van de (potentiële) belegger. De voorgeschreven vrijstellingsvermelding moet de (potentiële) belegger bewust maken van het feit dat de activiteit die onder zijn aandacht is gebracht niet onder het regulier toezicht staat en dat er dus geen getoetst prospectus of vergunning is.

Stuur deze vraag door

Sinds wanneer geldt deze regeling?

De regeling geldt sinds 1 januari 2012. 

Stuur deze vraag door