Terug

Heeft een aanbieder van een vergelijkingsmodule een vergunning nodig?

Ja, de aanbieder van een vergelijkingsmodule heeft een vergunning nodig als:

  1. de aanbieder van de vergelijkingsmodule andere relevante gegevens dan naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres van een bezoeker – bijvoorbeeld geboortedatum of kenteken van de auto - inwint, en op basis hiervan een vergelijking maakt; en

  2. er een overeenkomst is tussen de aanbieder van de vergelijkingsmodule en een aanbieder of bemiddelaar in financiële producten, die tot doel heeft de bezoeker en de aanbieder of bemiddelaar in financiële producten met elkaar in contact te brengen. Is er geen schriftelijke overeenkomst, dan is een betaling van een vergoeding een aanwijzing voor het bestaan van zo’n overeenkomst.

Bij twijfel raden wij u aan om contact op te nemen met het Ondernemersloket.Naar alle veelgestelde vragen