Terug

Vergelijkingssites - bemiddeling

Veelgestelde vragen over Vergelijkingssites - bemiddeling

Heeft een aanbieder van een vergelijkingsmodule een vergunning nodig?

Ja, de aanbieder van een vergelijkingsmodule heeft een vergunning nodig als:

  1. de aanbieder van de vergelijkingsmodule andere relevante gegevens dan naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres van een bezoeker – bijvoorbeeld geboortedatum of kenteken van de auto - inwint, en op basis hiervan een vergelijking maakt; en

  2. er een overeenkomst is tussen de aanbieder van de vergelijkingsmodule en een aanbieder of bemiddelaar in financiële producten, die tot doel heeft de bezoeker en de aanbieder of bemiddelaar in financiële producten met elkaar in contact te brengen. Is er geen schriftelijke overeenkomst, dan is een betaling van een vergoeding een aanwijzing voor het bestaan van zo’n overeenkomst.

Bij twijfel raden wij u aan om contact op te nemen met het Ondernemersloket.

Stuur deze vraag door

Op mijn website staat een vergelijkingsmodule. Is mijn website aan het bemiddelen?

Of uw website met een vergelijkingsmodule, al dan niet in de vorm van een Iframe, een vergunning nodig heeft is afhankelijk van de werkzaamheden die u verricht en de inrichting van uw website. De AFM let onder meer op de volgende punten en stelt de volgende vragen om te beoordelen of een website aan het bemiddelen is:

  • Heeft de website invloed op de vergelijkingsmodule? Kan de website bijvoorbeeld bepaalde aanbieders of bepaalde producten in de module wel of niet laten meenemen in de vergelijking?
  • Krijgt de website op enig moment inzicht in de gegevens die worden ingewonnen? Dit kan bijvoorbeeld doordat hij zelf de gegevens via zijn server doorstuurt. In dat geval is de website aan het bemiddelen.
  • Welke werkzaamheden verricht de website verder?
  • Staan er begeleidende teksten op de website die gaan over de vergelijkingsmodule? Wijzen de teksten erop dat de website betrokken is bij de vergelijking?
  • Is het voor de klant duidelijk en transparant dat de vergelijking door een andere partij dan de website wordt gedaan?
  • Op welke wijze wordt de website betaald? Een betaling per tot stand gekomen overeenkomst is een aanwijzing dat de website mogelijk aan het bemiddelen is.

Is een website aan het bemiddelen dan heeft de website een vergunning nodig. Het is de verantwoordelijkheid van de website om ervoor te zorgen dat zij geen vergunningplichtige activiteiten verricht of om op tijd een vergunning aan te vragen voor deze werkzaamheden.

Stuur deze vraag door

Mijn vergelijkingsmodule staat op verschillende websites. Waar moet ik op letten?

Allereerst moet u bepalen of u een vergunning nodig heeft voor uw vergelijkingsmodule (zie ook ‘Heeft een aanbieder van een vergelijkingsmodule een vergunning nodig’). Wanneer uw vergelijkingsmodule aan het bemiddelen is, moet deze voldoen aan een aantal normen.

Wanneer uw vergelijkingsmodule een vergunning nodig heeft en u besluit om uw vergelijkingsmodule te tonen op verschillende websites, dan moet het voor de consument duidelijk zijn dat er een financiële dienst wordt aangeboden en door welke partij dit gebeurt. De vergelijkingsmodule mag hierover geen twijfel laten bestaan. Ook moet u alert zijn op de informatie die op de website bij uw vergelijkingsmodule wordt getoond. De informatie over uw dienstverlening mag niet worden aangetast en die informatie moet correct, duidelijk en niet misleidend zijn.

De AFM ziet het als een onderdeel van een integere en beheerste bedrijfsvoering dat er wordt samengewerkt met websites die voldoen aan de wet en regelgeving. Dit betekent dat de aanbieder van een vergelijkingsmodule in overtreding is wanneer hij samenwerkt met een bemiddelaar zonder vergunning. De AFM raadt dan ook aan om vergelijkingsmodules alleen te plaatsen op websites waarvan het op voorhand duidelijk is dat de website niet aan het bemiddelen is. De aanbieder van de vergelijkingsmodule moet ook controle houden op de websites waarop haar vergelijkingsmodule staat, zodat zij waarborgt dat zij niet samenwerkt met een website zonder vergunning.

Stuur deze vraag door

Op mijn website staat een advertentie van een verzekeraar. Is mijn website vergunningplichtig?

Dit is afhankelijk van de inrichting van de advertentie. Sommige advertenties zijn vormgegeven als een statische advertentie. Het enige wat de bezoeker kan doen is op de advertentie, ook wel de banner genaamd, klikken. Bezoekers die op de banner klikken, worden doorgeleid naar de website van de aanbieder. Andere advertenties zijn interactief. Dit wil zeggen dat bezoekers gegevens invullen of selectiemogelijkheden hebben in de advertentie alvorens ze worden doorgeleid naar de website van de aanbieder.

Als er op uw website slechts een statische advertentie staat, dan leidt dat niet tot een vergunningplicht. Een interactieve advertentie hoeft niet automatisch tot een vergunningplicht van de website te leiden. Als een interactieve advertentie relevante gegevens inwint, dan is er mogelijk wel sprake van een vergunningplicht van de website.

Zie ook de vraag ‘Op mijn website staat een vergelijkingsmodule. Is mijn website aan het bemiddelen?’. Verder is er ook sprake van een vergunningplicht als uw website relevante informatie van de bezoeker doorgeeft aan een bemiddelaar of aanbieder. Bij twijfel raden wij u aan om contact op te nemen met het Ondernemersloket.

Stuur deze vraag door