Terug

Welke uitgevende instellingen moeten op grond van artikel 5:25o Wft de financiële verslaggeving bij de AFM deponeren?

Nederlandse vennootschappen moeten op grond van artikel 2:394 BW de financiële verslaggeving bij het Handelsregister deponeren. Als een onderneming haar zetel heeft in Nederland en haar effecten heeft toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt in de Europese Unie en Nederland als lidstaat van herkomst heeft, wordt aan deze verplichting voldaan indien de financiële verslaggeving binnen 5 dagen na vaststelling van de jaarrekening aan de AFM is toegezonden.

Hieronder vallen ook uitgevende instellingen met zetel in Nederland die effecten als bedoeld in artikel 5:25g Wft uitgeven met een nominale waarde per eenheid van tenminste €50.000.Naar alle veelgestelde vragen