Terug

Welke ondernemingen moeten de (half)jaarlijkse financiële verslaggeving algemeen verkrijgbaar stellen en deponeren?

De verplichtingen om algemeen verkrijgbaar te stellen en te deponeren gelden voor uitgevende instellingen met Nederland als de lidstaat van herkomst én waarvan de effecten zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt in de EER.

Als de effecten niet zijn  toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt in de EER, is er geen verplichting om op grond van Hoofdstuk 5.1a Wft de financiële verslaggeving algemeen verkrijgbaar te stellen en gelijktijdig te deponeren bij de AFM.Naar alle veelgestelde vragen