Terug

Wanneer moet de (half)jaarlijkse financiële verslaggeving algemeen verkrijgbaar worden gesteld?

Het algemeen verkrijgbaar stellen van jaarlijkse financiële verslaggeving moet uiterlijk binnen 4 maanden na afloop van het boekjaar plaatsvinden. Voor halfjaarlijkse financiële verslaggeving geldt dat het algemeen verkrijgbaar stellen uiterlijk 3 maanden na afloop van de eerste 6 maanden van het boekjaar moet plaats vinden.Naar alle veelgestelde vragen