Terug

Hoe moet de vastgestelde jaarrekening in het Handelsregister gedeponeerd worden (artikel 5:25o Wft)? Is het openbaarmaken van de vastgestelde verslaggeving in het Handelsregister nog nodig als de algemeen verkrijgbaar gestelde verslaggeving al bij de AFM is gedeponeerd?

Een Nederlandse rechtspersoon moet de vastgestelde jaarrekening (en daaraan toe te voegen jaarverslag en overige gegevens) ook in het Handelsregister openbaar maken. Als deze rechtspersoon effecten heeft toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt in de EER, dan moet zij deze documenten binnen vijf dagen na vaststelling deponeren bij de AFM.

Deponeren doet u door de documenten per e-mail te sturen aan annual.report@afm.nl onder vermelding van de naam van de rechtspersoon en de datum van vaststelling. De AFM stuurt deze dan binnen drie dagen door naar de Kamer van Koophandel. 

Als een Nederlandse rechtspersoon haar effecten heeft genoteerd op een beurs buiten de EER of op een niet-gereglementeerde markt, dan moeten deze documenten rechtstreeks bij de Kamer van Koophandel worden aangeleverd. Deponering van de algemeen verkrijgbaar gestelde verslaggeving in Loket AFM of met het ‘Formulier hardcopy’ deponeren periodieke informatie' vervangt bovenstaande verplichting tot deponering van de vastgestelde verslaggeving niet.Naar alle veelgestelde vragen