Terug

Hoe moet (half)jaarlijkse financiële verslaggeving bij de AFM gedeponeerd worden?

Uitgevende instellingen kunnen hun (half)jaarlijkse financiële verslaggeving deponeren via Loket AFM. Voor meer vragen over de toegang tot Loket AFM kunt u een e-mail sturen aan loket@afm.nl.

Uitgevende instellingen kunnen ook een gedrukte versie van de informatie deponeren door middel van het op onze website beschikbare ‘Formulier hardcopy deponeren periodieke informatie’. U kunt het volledig ingevulde formulier met de te deponeren informatie sturen aan: Autoriteit Financiële Markten, t.a.v. de afdeling Melden en Registreren, Postbus 11723, 1001 GS Amsterdam. Als u nog vragen heeft over de manier van deponeren, kunt u een e-mail sturen aan melden.en.registreren@afm.nl.

N.B. Het kan voorkomen dat een onderneming de (half)jaarlijkse financiële verslaggeving aanmerkt als koersgevoelige informatie. In dat geval dient de informatie 2 keer bij de AFM gedeponeerd te worden. Namelijk bij de AFM extranet Portal (https://www.afmextranet.nl) voor het deponeren van kgi-persberichten, en bij het Loket AFM (of met het 'Formulier hardcopy deponeren periodieke informatie') in verband met het deponeren van de (half)jaarlijkse financiële verslaggeving.Naar alle veelgestelde vragen