Terug

In welke gevallen is geen vergunning nodig, maar is het bij DNB aanvragen van het registeren van een vrijstelling voldoende?

Een betaaldienstverlener kan onder de vrijstelling vallen als:

  • De gemiddelde waarde van het totale bedrag van de betalingen die de afgelopen 12 maanden werden verricht minder is dan €3 miljoen per maand.
  • Geen van de leidinggevenden van de betaaldienstverlener is veroordeeld wegens witwaspraktijken, financiering van terrorisme of andere financiële delicten. 
  • Geen betalingen in andere EU lidstaten dan Nederland verricht worden.

In alle andere gevallen bestaat een vergunningplicht voor het verrichten van betaaldiensten.Naar alle veelgestelde vragen