Terug

Is de regelgeving van toepassing op niet-Europese instellingen die een kantoor in Nederland hebben?

De gedragsregels gelden voor alle betaaldienstverleners, inclusief Nederlandse kantoren van niet-Europese instellingen die betaaldiensten verrichten.

De Europese Commissie heeft geadviseerd de PSD zo te interpreteren dat zulke instellingen een vergunning aan dienen te vragen in de Europese landen waarin zij opereren.Naar alle veelgestelde vragen