Terug

Is de PSD van toepassing op betalingen buiten de EU/EER?

Alle instellingen die binnen Nederland gevestigd zijn en die betaaldiensten verrichten zijn vergunningplichtig of moeten hun vrijstelling van de vergunningplicht laten registeren, ongeacht waarheen zij betalingen zenden. Bijvoorbeeld, een elektronische geldinstelling gevestigd in Utrecht die enkel betalingen naar Bangladesh zendt, is vergunningplichtig.

Echter, de gedragsregels die de transparantie van aan betalingsdiensten verbonden voorwaarden en informatievereisten regelen zijn alleen van toepassing op betalingen waarvan zowel de betaler als de ontvanger binnen de EU/EER is gevestigd, en de waarde wordt uitgedrukt in Euro of een andere valuta van een Europese lidstaat, zoals het Britse Pond.

Transacties waarvan of de betaler of de ontvanger buiten de EER is gevestigd, zijn ‘one-leg’ transacties. Een voorbeeld van een one-leg transactie is als iemand die in Nederland woont een betaling zendt naar iemand in Ghana. De bovengenoemde transparantie gedragsregels zijn niet van toepassing op een dergelijke one-leg transactie.Naar alle veelgestelde vragen