Terug

Richtlijn betaaldiensten - Reikwijdte

Onderstaande vragen en antwoorden gaan over PSD1. Met de implementatie herziene richtlijn betaaldiensten (PSD2) verandert mogelijk het antwoord op sommige vragen. Lees meer informatie op de website.

Veelgestelde vragen over Richtlijn betaaldiensten - Reikwijdte

Zijn de gedragsregels van de PSD van toepassing op spaarrekeningen?

Dit is afhankelijk van het aantal tegenrekeningen van de spaarrekening en de wijze waarop de spaarrekening wordt gebruikt. Als vanuit de spaarrekening slechts naar één vaste tegenrekening transacties kunnen worden overgeboekt en de rekeninghouder van de spaarrekening en de tegenrekening gelijk is, dan is de PSD in ieder geval niet van toepassing.

Stuur deze vraag door

Soms worden rechtstreekse betalingen gedaan van rekeningen die eigenlijk niet bedoeld zijn voor betalingsverkeer. Valt dit onder de PSD regels?

Het is daarbij de vraag of het deelnemen aan betalingsverkeer structureel is. Neem bijvoorbeeld een situatie waarin elke maand een betaling aan de belastingdienst wordt gedaan vanaf een beleggingsrekening van een private banking klant. Betalingsverkeer is voor deze rekeningen geen standaard functionaliteit, de dienstverlener staat het echter wel toe. Zo’n maandelijkse betaling kwalificeert al snel als structureel.

Stuur deze vraag door

Vallen rekeningen die slechts met een beperkt aantal vaste tegenrekeningen deelnemen aan het betalingsverkeer ook onder de PSD?

Deze vraag werd gesteld door een instelling met beleggingsrekeningen (deel uitmakend van een beleggersgiro) die gevoed worden vanaf een vaste tegenrekening. Door de vaste tegenrekening delen deze rekeningen een belangrijke karakteristiek met spaarrekeningen: ze zijn namelijk niet bedoeld om deel te nemen aan het betalingsverkeer. Daarom vallen deze rekeningen niet onder PSD.

Aanvullende vraag was of de tegenrekening dezelfde tenaamstelling moet dragen als de beleggersgirorekening. Dit is geen eis uit de PSD, de tenaamstelling kan wel een overweging zijn die samenhangt met de afgeleide identificatie.

Stuur deze vraag door

Is de regelgeving van toepassing op niet-Europese instellingen die een kantoor in Nederland hebben?

De gedragsregels gelden voor alle betaaldienstverleners, inclusief Nederlandse kantoren van niet-Europese instellingen die betaaldiensten verrichten.

De Europese Commissie heeft geadviseerd de PSD zo te interpreteren dat zulke instellingen een vergunning aan dienen te vragen in de Europese landen waarin zij opereren.

Stuur deze vraag door

Is de PSD van toepassing op betalingen buiten de EU/EER?

Alle instellingen die binnen Nederland gevestigd zijn en die betaaldiensten verrichten zijn vergunningplichtig of moeten hun vrijstelling van de vergunningplicht laten registeren, ongeacht waarheen zij betalingen zenden. Bijvoorbeeld, een elektronische geldinstelling gevestigd in Utrecht die enkel betalingen naar Bangladesh zendt, is vergunningplichtig.

Echter, de gedragsregels die de transparantie van aan betalingsdiensten verbonden voorwaarden en informatievereisten regelen zijn alleen van toepassing op betalingen waarvan zowel de betaler als de ontvanger binnen de EU/EER is gevestigd, en de waarde wordt uitgedrukt in Euro of een andere valuta van een Europese lidstaat, zoals het Britse Pond.

Transacties waarvan of de betaler of de ontvanger buiten de EER is gevestigd, zijn ‘one-leg’ transacties. Een voorbeeld van een one-leg transactie is als iemand die in Nederland woont een betaling zendt naar iemand in Ghana. De bovengenoemde transparantie gedragsregels zijn niet van toepassing op een dergelijke one-leg transactie.

Stuur deze vraag door

Wat is de 'corporate opt-out'?

De mogelijkheid om niet alle regels van toepassing te laten zijn op betalingen van betaaldienstgebruikers die bedrijfsmatige betalingen verrichten.

De corporate opt-out is niet mogelijk als de betaaldienstgebruiker in een van de volgende categorieën valt:

  • Consumenten
  • Charitatieve instellingen met een beperkt jaarlijks inkomen.

Stuur deze vraag door

Moet de klant akkoord gaan met het gebruiken van de 'corporate opt-out'?

Ja. Dit kan middels de voorwaarden.

Stuur deze vraag door