Terug

Zijn de overgangsregels van toepassing in alle EU/EER landen of alleen Nederland?

De overgangsregels maken deel uit van de PSD en moeten in alle lidstaten geïmplementeerd worden. De lidstaten kunnen wel verschillend omgaan met de overgangsregels. Betaaldienstverleners die in andere landen willen opereren dienen de van toepassing zijnde overgangsregels voor het betreffende land te bestuderen.Naar alle veelgestelde vragen